iPhone Giá Sỉ, iPhone 13 PROMAX chính hãng 128Gb 256Gb 512Gb 1TB , iPhone pro giá sỉ , iPhone 13 Pro max giá sỉ rẻ nhất iPhone 13 Promax chính hãng giá sỉ Mini The New iPad AppleWatch Seri 7

www.iphonegiasi.vn
www.iphonegiasi.com
Bích Vân PHÂN PHỐI iPHONE & CÁC SẢN PHẨM APPLE GIÁ SỈ
15/10/2021 MỞ BÁN iPHONE 13 SERIES CHÍNH HÃNG


Hotline
0943.000.999 Mr Vũ
0769.789789 Mr Việt
0796.070707 Ms Diễm
0827.878788 Ms Hoàng
15/10/2021 MỞ BÁN
iPHONE 13 SERIES CHÍNH HÃNG

iPhone 13 chính hãng
iPhone 13-128G Đỏ
iPhone 13-128G Đen

iPhone 13-128G Xanh
iPhone 13-128G Hồng
iPhone 13-128G Trắng

iPhone 13-256G Đỏ
iPhone 13-256G Đen
iPhone 13-256G Xanh
iPhone 13-256G Hồng
iPhone 13-256G Trắng

Iphone 13 Mini chính hãng
iPhone 13Mini 128G Đỏ
iPhone 13Mini 128G Đen
iPhone 13Mini 128G Xanh
iPhone 13Mini 128G Hồng
iPhone 13Mini 128G Trắng

iPhone 13Mini 256G Đỏ
iPhone 13Mini 128G Đen

iPhone 13Mini 256G Xanh
iPhone 13Mini 256G Hồng
iPhone 13Mini 256G Trắng

Iphone 13 Pro chính hãng
iPhone 13Pro 128G Đen
iPhone 13Pro 128G Xanh
iPhone 13Pro 128G Vàng
iPhone 13Pro 128G Trắng

iPhone 13Pro 256G Đen
iPhone 13Pro 256G Xanh
iPhone 13Pro 256G Vàng
iPhone 13Pro 256G Trắng

iPhone 13Pro 512G Đen
iPhone 13Pro 512G Xanh
iPhone 13Pro 512G Vàng
iPhone 13Pro 512G Trắng

iPhone 13Pro 1T Đen
iPhone 13Pro 1T Xanh
iPhone 13Pro 1T Vàng
iPhone 13Pro 1T Trắng

Iphone 13 ProMax chính hãng
iPhone 13Pm 128G Đen
iPhone 13Pm 128G Xanh
iPhone 13Pm 128G Vàng
iPhone 13Pm 128G Trắng

iPhone 13Pm 256G Đỏ
iPhone 13Pm 256G Xanh
iPhone 13Pm 256G Vàng
iPhone 13Pm 256G Trắng

iPhone 13Pm 512G Đen
iPhone 13Prm 512G Xanh
iPhone 13Pm 512G Vàng
iPhone 13Pm 512G Trắng

iPhone 13Pm 1TB Đen
iPhone 13Pm 1TB Xanh
iPhone 13Pm 1TB Vàng
iPhone 13Pm 1TB Trắng

iPhone 12 chính hãng
iPhone 12-64G Đỏ
iPhone 12-64G Tím
iPhone 12-64G Đen
iPhone 12-64G Xanh
iPhone 12-64G Trắng

iPhone 12 128G Đỏ
iPhone 12 128G Tím
iPhone 12 128G Đen
iPhone 12 128G Xanh
iPhone 12 128G Trắng

iPhone 12 Pro VN/A New
iPhone 12Pro 128G Đen
iPhone 12Pro 128G Vàng
iPhone 12Pro 128G Xanh
iPhone 12Pro 128G Trắng

iPhone 12Pro 256G Đen
iPhone 12Pro 256G Vàng
iPhone 12Pro 256G Xanh
iPhone 12Pro 256G Trắng

iPhone 12Pro 512G Đen
iPhone 12Pro 512G Vàng
iPhone 12Pro 512G Xanh
iPhone 12Pro 512G Trắng

iPhone 12Promax chính hãng
iphone 12Pm 128G Đen
iphone 12Pm 128G Vàng
iphone 12Pm 128G Xanh
iphone 12Pm 128G Trắng

iphone 12Pm 256G Đen
iphone 12Pm 256G Vàng
iphone 12Pm 256G Xanh
iphone 12Pm 256G Trắng

iphone 12Pm 512G Đen
iphone 12Pm 512G Vàng
iphone 12Pm 512G Xanh
iphone 12Pm 512G Trắng

iphone TBH chính hãng

iPhone 11 TBH 64G Xanh
iphone
12Pm TBH 128G Vàng
iphone 12Pm TBH 256G Xanh
iphone 12Pm TBH 256G Trắng

PK CHÍNH HÃNG NEW
– AirTag 1Pack
– AirTag 4Pack
– Cóc Sạc 20W
– AiPods Max
– AirPods Pro
– AirPods 2

iPhone 12Promax LL/A New
iphone 12Pm 128G Đen
iphone 12Pm 128G Vàng
iphone 12Pm 128G Xanh
iphone 12Pm 128G  Trắng

iphone 12Pm 256G Đen
iphone 12Pm 256G Vàng
iphone 12Pm 256G Xanh
iphone 12Pm 256G Trắng

iPhone 13 Pro LL/A New
iPhone 13Pro 128G Đen
iPhone 13Pro 128G Vàng
iPhone 13Pro 128G Xanh
iPhone 13Pro 128G Trắng

iPhone 13Pro 256G Đen
iPhone 13Pro 256G Vàng
iPhone 13Pro 256G Xanh
iPhone 13Pro 256G Trắng

iPhone 13Pro 512G Đen
iPhone 13Pro 512G Vàng
iPhone 13Pro 512G Xanh
iPhone 13Pro 512G Trắng

iPhone 13Pro 1TB Đen
iPhone 13Pro 1TB Vàng
iPhone 13Pro 1TB Xanh
iPhone 13Pro 1TB Trắng

iPhone 13pm LL/A New
iPhone 13pm 128G Đen
iPhone 13Pm 128G Vàng
iPhone 13Pm 128G Xanh
iPhone 13Pm 128G Trắng

iPhone 13Pm 256G Đen
iPhone 13Pm 256G Vàng
iPhone 13Pm 256G Xanh
iPhone 13Pm 256G Trắng

iPhone 13Pm 512G Đen
iPhone 13Pm 512G Vàng
iPhone 13Pm 512G Xanh
iPhone 13Pro 512G Trắng

iPhone 13Pm 1TB Đen
iPhone 13Pm 1TB Vàng
iPhone 13Pm 1TB Xanh
iPhone 13Pm 1TB Trắng

Lưu ý : Giá trên là giá sỉ, mua lẻ + 500k
iPhone Chính Hãng Việt Nam Giá Sỉ

____________________________
THÔNG TIN CHUYỂN KHOẢN
ACB Bank 8188.68888888
Sacombank 0607.99999999

Vietcombank 025100.7777777
Chủ TK: Nguyễn Thị Vân

___________________________
Hotline

0943.000.999 Mr Vũ
0769.789789 Mr Việt
0796.070707 Ms Diễm
0827.878788 Ms Hoàng
www.iphonegiasi.vn
iphonegiasi.com
ĐC: 14 Kinh Dương Vương, F13, Q6