iphone xs Max 64g 256g 512g | iphone Xs Max 2 sim 64g 256g | iphone Xs Max 1 sim 64g 256g | iphone XR Max 1 sim – 2 sim 64g 128g 256g

www.iphonegiasi.vn
www.iphonegiasi.com
0796070707 (Mai) 0901797909 (Diễm)
F5 giá mới 15-> 18/10

Xs Max 1 Sim LL chưa acti
64g đen vàng new 28.2
256 đen vàng new 31.4
512 đen trắng vàng 35.5
____________________________
Xs Max 2 Sim za chưa acti
64g đen vàng new ==
256 đen vàng new 31.2

512 đen trắng vàng 36.3
____________________________
iphone Xs nhỏ za
64g vàng new 24.7
New chưa acti
____________________________
iphone XR 2 Sim hk
64g đen trắng vàng ==

128 đen trắng vàng ==
256 đen trắng vàng ==
____________________________
iphone x Tbh new
64g trắng đen 19.000

____________________________
iphone 8 plus Tbh new
64g đen ==
64g trắng ==
____________________________
i
phone x cũ zin
64 đen nhỡ 16000
64 đen 98% 17000

64 đen 99% ==
____
64 trắng nhỡ 16300
64 trắng 98% 17300

64 trắng 99% ==
____________________________
iphone x 256g cũ
256 đen_ 99% 18.7
256 trắng 99% 19.0
____________________________
iphone 8 plus cũ
64 đen trắng nhỡ 12.0
64 đen trắng 98% 13.0
64 đen trắng 99% 13.4

____
64 vàng nhỡ 12.5
64 vàng 98% 13.5
64 vàng 99% 13.9
____
64 đỏ nhở 13.0
64 đỏ 98% 14.0
64 đỏ 99% 14.4
____________________________

iphone 8 cũ zin
64 trắng đen vàng ==
____________________________
7 plus 32g ko bh camera
32 trắng hồng nhỡ 9.0
32 trắng hồng 98% 10.0
32 trắng hồng 99% ==

____
32 vàng đen nhỡ 9.2
32 vàng đen 98% 10.2
32 vàng đen 99% ==

_____________________________
7 plus 128g ko bh camera
128 trắng hồng nhỡ 9.7
128 trắng hồng 98% 10.7
128 trắng hồng 99% 11.0

____
128 vàng đen nhỡ 10.0
128 vàng đen 98% 11.0
128 vàng đen 99% 11.3

____
128 đỏ nhỡ 10.5
128 đỏ 98% 11.5
128 đỏ 99% 11.8

____________________________
lưu ý ; lẻ mua +300k ko phụ kiện
Thời Gian Bảo Hành
máy cũ bảo hành 7 ngày

máy xấu chỉ bao tets 3 ngày

____________________________
Không Bảo Hành
máy xấu chỉ bao tets 3 ngày
mất nguồn imei | icloud | văn tay | màn hình | cammera

____________________________
Tk Huỳnh Thanh Sang
Vcb 0251002736695 | Scb 060151758218
Agri 6421205297744 | đông a 0110564850
____________________________
Tk Nguyễn Thị Vân
Vcb 0251007777777 | Scb 060799999999

____________________________
đặt hàng vui lòng gọi
0796070707 (Mai) @ 0901797909 (Diễm)
14 kinh dương vương p13 Q6

phonegiasi.vn hotline 0943000999 c vân
https://www.facebook.com/bossiphonegiasi
www.iphonegiasi.vn @ www.iphonegiasi.com
www.iphonegiasi.net.vn @ www.iphonegiasi.com.vn