iphone 7 iphone 7 plus iphone 6s iphone 6s 64gb 16gb giá sỉ hcm

www.iphonegiasi.vn
www.iphonegiasi.com
a thach 01216070707
bé diễm 0901797909
F5 giá mới 22 > 29/5

iphone x tbh
64g trắng đen new 21.8
256 trắng đen new 24.8

____________________________
7 plus 32g ko bh camera
98% -900k
32g trắng đen_ zin 99% 9800
32g vàng hồng zin 99% 9800

____
màn hình lô -1400

32g kính vỏ xấu 8.6

xấu bảo hành 1 ngày
_____________________________
7 plus 128g ko bh camera
98% -800k
128 trắng đen_ zin 99% 11.5
128 vàng hồng zin 99% 11.5
128 đỏ zin 99% 12.5

____

128 kính vỏ xấu 10.5
xấu bảo hành 1 ngày

_____________________________

iphone 7 32g ko bh camera
98% -700k
32g trắng đen_ zin 99% 7400
32g vàng hồng zin 99% 7400

____
màn lô -800k
32
kính vỏ xấu 6.4
xấu bảo hành 1 ngày

____________________________
iphone 7 128g ko bh camera
98% -800k
128 trắng đen_ zin 99% 8700
128 vàng hồng zin 99% 8700
128 đỏ zin 99% 9500

____

màn lô -800k
128 kính vỏ xấu 7.7

xấu bảo hành 1 ngày

____________________________

6s plus 16g ko bảo hành pin
98% -500k
16 trắng đen_ zin 99% 5800
16 vàng hồng zin 99% 5800

____
màn lô -650k
16 kính vỏ xấu 5.0
xấu bảo hành 1 ngày
____________________________

6s 16g ko bảo hành pin
98% -500k
16 trắng đen_ zin 99% 3700
16 vàng hồng zin 99% 3700

____
màn lô -450k
16 kính vỏ xấu 3.1
xấu bảo hành 1 ngày
____________________________
6s 64g ko bảo hành pin
98% -500k
64 trắng đen_ zin 99% 4700
64 vàng hồng zin 99% 4700

____
màn lô -450k
64 kính vỏ xấu 4.1
xấu bảo hành 1 ngày
____________________________
iphone 6 16g ko bh pin
98% – 500k
16 trắng zin 99% 3200

16 đen_ zin 99% 3200
16 vàng zin 99% 3200

____
màn lô – 320k
16 kính vỏ xấu 2.5
xấu bảo hành 1 ngày
____________________________

iphone 6 64g ko bh pin

98% -500k
64 trắng zin 99% 3600

64 đen_ zin 99% 3600
64 vàng zin 99% 3600
128g +150k
____
màn lô -320k

64 kính vỏ xấu 3.0
xấu bảo hành 1 ngày

____________________________

ipad ari 1
32 trắng 99% 5300

____________________________
ipad ari 2
16 trắng 99% 5900

16 vàng 99% 6200

____________________________
ipad mini 4
16 trắng 6000

16 vàng  6300

____________________________

máy cụm ko vân tay
6- 16g 98% 1900
6- 64g 98% 2400
6s16g 98% 2500
6s64g 98% 3000
7- 32g 98% 4000
7+32g 98% 5500

____________________________
main zin tháo máy
7p có văn tay 5700

7p ko văn tay 4400
7p văn tay mẻ 4800

____________________________
lưu ý ; lẻ mua +500k ko phụ kiện
Thời Gian Bảo Hành
máy 6 6s 7 7p, bảo hành 7 ngày

máy xấu chỉ bao tets 1 ngày

____________________________
Không Bảo Hành
máy xấu chỉ bao tets 1 ngày
mất nguồn imei | icloud | văn tay | màn hình | cammera

____________________________
Tk : Huỳnh Thanh Sang
Vcb 0251002736695 | Scb 060151758218
Agri 6421205297744 | đông a 0110564850
____________________________
đặt hàng alo
01216070707 a thạch
0901797909 bé diễm
phonegiasi.vn 14 kinh dương vương p13 Q6
0943000999 a hậu

https://www.facebook.com/bossiphonegiasi
www.iphonegiasi.vn
www.iphonegiasi.net @ www.iphonegiasi.com
www.iphonegiasi.net.vn @ www.iphonegiasi.com.vn