iphone giá sỉ – iphone Xs Max – Max xs 64g 256g 512g | iphone Xs Max 2sim 64g 256g – Max xs 64g 256g 512g | iphone Xs Max 2sim 64g 256g – Max xs 64g 256g 512g | iphone Xs Max 2sim 64g 256g

www.iphonegiasi.vn
www.iphonegiasi.com
0796070707 (bé Việt) 0901797909 (bé Diễm)
F5 giá mới 10 > 15
/12

Xs max 1s LL chưa acti
64g đen 25.5
64g vàng trắng 26.7
256 đen 28.0
256 vàng trắng 29.7

____________________________
Xs max 2s za chưa acti
64g vàng new 26.8
256 vàng new 30.8

____________________________
iphone Xs LL new
64g vàng
==

____________________________
iphone XR 1S LL new
64g đen trắng vàng ==
____________________________

Xs max 1SIM LL New
64 đen_ acti rồi 23.4
64 trắng acti rồi 24.2
64 vàng acti rồi 24.8
combo 3v 3đ 2t = 23.8
fullbox pk zin máy +700k
____
256 đen_ acti rồi 25.6
256 trắng acti rồi 26.6
256 vàng acti rồi 27.3
combo 3v 3đ 2t = 

fullbox pk zin máy +700k
____________________________

iwatch S4 LTE Chưa Acti
40m Band ==
44m Band ==
____
40m LTE Band ==
44m LTE Band ==
____________________________
iwatch S3 LTE cũ có dây
38m đen_ band 99% 4.9
38m hồng band 99% 4.9
________________________
iphone Max Tbh new

Max 64g vàng trắng đen ==
Max 256 vàng trắng đen ==
____________________________
i
phone x cũ zin 99%
98% -400k
64g đen_  99% 14.900
64g trắng 99% 15.200
256 trắng 99% 16.400

máy cũ cắt lo giá = thẩm
____________________________
Xs MAX 1SIM zin likenew
64g đen_ đep keng 22.8
64g trắng đep keng 23.6
64g vàng đep keng 24.2

combo 3v 3đ 2t = 23.2
_________________________________
Xs MAX 1SIM zin likenew
256 đen_ đep keng 25.2
256 trắng đep keng 26.2
256 vàng đep keng 26.9
combo 3v 3đ 2t = 
____________________________
iphone 8 plus cũ

64 đỏ 98% 12.5
64 vàng 98% 12.0
64 đen trắng 98% 11.5

____________________________
lưu ý ; lẻ mua +300k bảo hành 1năm +500k
máy new chỉ bao acti ko bảo hành
____________________________
Tk Huỳnh Thanh Sang
Vcb 0251002736695 | Scb 060151758218
Agri 6421205297744 | đông a 0110564850
____________________________
Tk Nguyễn Thị Vân
Vcb 0251007777777 | Scb 060799999999

____________________________
đặt hàng vui lòng gọi
0796070707 (bé việt) @ 0901797909 (bé diễm)
14 kinh dương vương p13 Q6

iphonegiasi.vn hotline 0943000999 mrs vân
https://www.facebook.com/bossiphonegiasi
www.iphonegiasi.vn @ www.iphonegiasi.com
www.iphonegiasi.net.vn @ www.iphonegiasi.com.vn