giá sỉ iphone iphone chính hãng 12 pro max 128g 256g 512g giá sỉ rẻ nhất hcm | iphone 12 pro max 128g 256g iphone giá sỉ chính hãng rẻ nhất hcm | iphone 12pro max 128g 256g giá sỉ re nhất hcm |

www.iphonegiasi.vn @ iphonegiasi.com
phân phối iphone giá sỉ apple chính hãng giá sỉ
phân phối iphone giá sỉ
0943000999 Vũ
0769789789 Việt
0796070707 Diễm
0827878788 hoàng

iphone chính hãng new
12-64g đỏ 21.000
12-64g đen 21.000
12-64g blue 21.000
12-64g trắng 21.000
12-64g green 21.000
________
12-128 đỏ 22.300
12-128 đen 22.300
12-128 blue 22.300
12-128 trắng 22.300
12-128 green 22.300
____________________________
iphone chính hãng new
12pro 128 đen_ 26.300
12pro 128 xanh 26.300
12pro 128 vàng 26.550
12pro 128 trắng 26.550
_________
12pro 256 đen_ 29.050
12pro 256 xanh 29.050
12pro 256 vàng 29.050
12pro 256 trắng 29.050
_________
12pro 512 đen_ 34.600

12pro 512 xanh 34.600
12pro 512 vàng 34.600
12pro 512 trắng 34.600

____________________________
iphone chính hãng new
12pm 128 đen_ 29.000
12pm 128 xanh 29.000
12pm 128 vàng 29.300
12pm 128 trắng 29.300
_________
12pm 256 đen_ 31.700
12pm 256 xanh 31.700
12pm 256 vàng 31.700
12pm 256 trắng 31.700
_________
12pm 512g đen_ 37.000
12pm 512g xanh 37.000
12pm 512g vàng 37.000

12pm 512g trắng 37.000
____________________________
Macbook air M1 13” vn
Mgn63sa 256 đen_ 24.300
Mgnd3sa 256 vàng 24.300
Mgn93sa 256 trắng 24.300
_________
Mgn73sa 512 đen_ 30.300
Mgne3sa 512 vàng 30.300
Mgna3sa 512 trắng 30.300
____________________________
Macbook pro M1 13” vn
Myd82sa 256 đen_ 31.300
Myda2sa 256 trắng 31.300
_________
Myd92sa 512 đen_ 36.100
Mydc2sa 512 trắng 36.100
____________________________
ipad mini wifi chính hãng
Myl92za 256g đen ==
Myla2za 256g vàng ==
Mylc2za 256g trắng ==
____________________________
ipad mini 4g chính hãng
Myld2za 256g đen ==
Myle2za 256g vàng ==
Mylf2za 256g trắng ==
____________________________
ipad gen8 wifi chính hãng
Mymh2za 128g đen ==
Mymj2za 128g vàng ==
Mymk2za 128g trắng ==
____________________________
ipad gen8 4g chính hãng
Myml2za 128g đen ==
Mymm2za 128g vàng ==
Mymn2za 128g trắng ==
____________________________
ipad air wifi chính hãng
Myfm2za 64g đen ==
Myfq2za 64g blue ==
Myfn2za 64g vàng ==
Myfr2za 64g trắng ==
Myfp2za 64g green ==
_________
Myft2za 256g đen ==
Myfy2za 256g blue ==
Myfw2za 256g vàng ==
Myg02za 256g trắng ==
Myfx2za 256g green ==
____________________________
ipad air 4g chính hãng
Mygw2za 64g đen ==
Myh02za 64g blue ==
Mygx2za 64g vàng ==
Myh12za 64g trắng ==
Mygy2za 64g green ==
_________
Myh22za 256g đen ==
Myh62za 256g blue ==
Myh42za 256g vàng ==
Myh72za 256g trắng ==
Myh52za 256g green ==
____________________________

ipad pro 11″ 4g chính hãng
My2v2za 128g đen_ ==
My2w2za 128g trắng ==
_________
Mxe42za 256g đen_ ==
Mxe52za 256g trắng ==

_________
Mxe62za 512g đen_ ==
Mxe72za 512g trắng ==
____________________________
phu kiện chính hãng
Coc 20w new 480k
Airpods 2 new 3.290
Airpods pro new 4.990
____________________________
iphone 12 promax
128g đen_ new ==
128g trắng new ==
128g xanh new ==
128g vàng new ==
256g đen_ new ==
256g trắng new ==
256g xanh new ==
256g vàng new ==
_________
512g đen_ trắng ==
512g xanh vàng ==

12-64G Đỏ new chính hãng
21.000
12-64G Đen new chính hãng
21.000
12-64g Blue new chính hãng
21.000
12-64g Trắng new chính hãng
21.000
12-64g green
new chính hãng
21.000
12-128G Đỏ new chính hãng
22.300
12-128G Đen new chính hãng
22.300
12-128G Blue new chính hãng
22.300
12-128G Trắng new chính hãng
22.300
12-128g green
new chính hãng
22.300
12Pro 128G Đen new chính hãng
26.300
12Pro 128g Xanh
new chính hãng
26.300
12Pro 128G vàng
new chính hãng
26.500
12Pro 128G trắng
new chính hãng
26.500
12Pro 256G Đen new chính hãng
29.000
12Pro 256g xanh
new chính hãng
29.000
12Pro 256G vàng
new chính hãng
29.000
12Pro 256G trắng
new chính hãng
29.000
12Pro 512G Đen new chính hãng
34.600
12Pro 512g xanh
new chính hãng
34.600
12Pro 512G vàng
new chính hãng
34.900
12Pro 512G trắng
new chính hãng
34.600
12Promax 128 Đen new chính hãng
29.000
12Promax 128 xanh
new chính hãng
29.000
12Promax 128 vàng
new
chính hãng
29.300
12Promax 128 trắng
new chính hãng
29.300
12Promax 256 Đen new chính hãng
31.700
12Promax 256 xanh
new chính hãng
31.700
12Promax 256 vàng
new chính hãng
31.700
12Promax 256 trắng
new chính hãng
31.700
12Promax 512 Đen new chính hãng
37.000
12Promax 512 xanh
new chính hãng
37.000
12Promax 512 vàng
new chính hãng
37.000
12Promax 512 trắng
new chính hãng
37.000

mac Mini M1
Mgnr3sa/a 256G
chính hãng
00.000
mac Mini M1
Mgnt3sa/a 512G
chính hãng
00.000

macbook air M1 13″ Mgn63sa/a 256g Đen
chính hãng
24.300
macbook air M1 13″
Mgnd3sa/a 256g Vàng
chính hãng
24.300
macbook air M1 13″
Mgn93sa/a 256g Trắng chính hãng
24.300
macbook air M1 13″
Mgn73sa/a 512g Đen
chính hãng
30.300
macbook air M1 13″
Mgne3sa/a 512g Vàng chính hãng
30.300
macbook air M1 13″
Mgna3sa/a 512g Trắng
chính hãng
30.300

macbook pro M1 13″
Myd82sa/a 256 Đen
chính hãng
31.300
macbook pro M1 13″
Myda2sa/a 256 Trắng
chính hãng
31.300
macbook pro M1 13″ Myd9sa/a 512 Đen
chính hãng
36.100
macbook pro M1 13″ Mydc2sa/a 512 Trắng
chính hãng
36.100

iPad Gen 8 Wifi
Myld2za/a 128g Đen
chính hãng
00.000
iPad Gen 8 Wifi
Mylf2za/a 128g Vàng chính hãng
00.000
iPad Gen 8 Wifi
Myle2z2/a 128g Trắng
chính hãng
00.000
iPad Gen 8 4G
Myml2za/a 128g Đen
chính hãng
00.000
iPad Gen 8 4G
Mymn2za/a 128g Vàng chính hãng
00.000
iPad Gen 8 4G
Mymm2za/a 128g Trắng
chính hãng
00.000

iPad Air 4 wifi
Myft2za/a 256g Đen chính hãng
00.000
iPad Air 4 wifi
Myfw2za/a 256g Blue chính hãng
00.000
iPad Air 4 wifi
Myfx2za/a 256g Trắng chính hãng
00.000
iPad Air 4 wifi
Myfy2za/a 256g Green chính hãng
00.000
iPad Air 4 wifi
Mygo2za/a 256g Vàng chính hãng
00.000
iPad Air 4 4g
Myh22za/a 256g Đen
chính hãng
00.000
iPad Air 4 4g
Myh42za/a 256g Blue chính hãng
00.000
iPad Air 4 4g
Myh52za/a 256g Trắng chính hãng
00.000
iPad Air 4 4g
Myh62za/a 256g Green chính hãng
00.000
iPad Air 4 4g
Myh72za/a 256g Vàng chính hãng
00.000

iPad Pro 11″ wifi
My232za/a 128g Đen chính hãng
00.000
iPad Pro 11″ wifi
My252za/a 128g trắng
chính hãng
00.000
iPad Pro 11″ wifi
Mxdc2za/a 256g đen chính hãng
00.000
iPad Pro 11″ wifi
Mxdd2za/a 256g trắng
chính hãng
00.000
iPad Pro 11″ wifi
Mxde2za/a 512g đen chính hãng
00.000
iPad Pro 11″ wifi
Mxdf2za/a 512g trắng chính hãng
00.000
iPad Pro 11″ 4g
My2v2za/a 128g đen
chính hãng
00.000
iPad Pro 11″ 4g
My2w2za/a 128g trắng chính hãng
00.000
iPad Pro 11″ 4g
Mxe42za/a 256g đen chính hãng
00.000
iPad Pro 11″ 4g
Mxe52za/a 256g trắng chính hãng
00.000
iPad Pro 11″ 4g
Mxe62za/a 512g đen chính hãng
00.000
iPad Pro 11″ 4g
Mxe72za/a 512g trắng chính hãng
00.000
S6 40m Đỏ new chính hãng
9.x00
S6 40m Đen new chính hãng
9.x00
S6 40m Vàng new chính hãng
9.x00
S6 40m Xanh
new
chính hãng
9.x00
S6 40m Trắng
new chính hãng
9.x00
S6 44m Đỏ new chính hãng
9×00
S6 44m Đen new chính hãng
9.x00
S6 44m Vàng new chính hãng
9.x00
S6 44m Xanh
new chính hãng
9.x00
S6 44m Trắng
new chính hãng
9.x00
SE 40m Đen new chính hãng
7.100
SE 40m Vàng new chính hãng
7.100
SE 40m Trắng
new chính hãng
7.100
SE 44m Đen new chính hãng
7.x00
SE 44m Vàng new chính hãng
7.x00
SE 44m Trắng
new chính hãng
7.x00
Cóc Sạc 20W
new
chính hãng
480k
Airpods 2
new
chính hãng
3.290
Airpods Pro
new
chính hãng
4.990

Lưu Ý : giá sỉ mua lẻ +400k
iphone chính hãng viet nam giá sỉ

____________________________
Nguyễn Thị Vân
scb 0607.99999999
acb 8188.68888888
vcb 0251.007777777
___________________________
Nguyễn Thanh Hậu
scb 0606.88888888
acb 998.012345678
vcb 0251.006666666
tcb 1903043.7128097
___________________________
0943000999 Vũ
0769789789 Việt
0796070707 Diễm

0827878788 hoàng
www.iphonegiasi.vn @ iphonegiasi.com
phân phối iphone giá sỉ apple chính hãng giá sỉ
phân phối iphone giá sỉ apple chính hãng giá sỉ

14 Kinh Dương Vương, P.13, Q.6