iphone giá sỉ , iPhone 13 promax chính hãng GIÁ SỈ 128g 256g 512g 1TB , iPhone 13 Pro chính hãng giá sỉ , iPhone 13 Pro Max giá sỉ , iPhone 13 promax chính hãng , iPhone 13 PROMAX GIÁ SỈ , iPhone 13 promax 512g chính hãng , iPhone 13 pro chính hãng , iPhone 13 pro max chính hãng giá sỉ

CTY TNHH TM DV BÍCH VÂN
PHÂN PHỐI iPHONE & CÁC SẢN PHẨM APPLE GIÁ SỈ
www.iphonegiasi.vn
www.iphonegiasi.com


0796070707 Ms Diễm
0769789789 Mr Việt
0943000999 Mr Vũ
iPHONE 13 SERIES CHÍNH HÃNG GIÁ SỈ
Lưu ý : iPhone Chính Hãng Giá Sỉ mua lẻ +500k

iPhone 11 Chính Hãng
iphone 11-64gb Đen.   13.450
iphone 11-64gb Đỏ      13.450
iphone 11-64gb trắng  13.450
iphone 11-64gb Vàng  13.450
iphone 11-64gb
Tím.   13.450

iphone 11-64gb Xanh  13.450

iphone 11-128g Đỏ.     15.200
iphone 11-128g Đen.   15.200
iphone 11-128g trắng  15.200
iphone 11-128g Tím    15.300
iphone 11-128g Xanh  15.300

iPhone 13 Chính Hãng
iphone 13-128g Đỏ     21.300
iphone 13-128g Đen   21.300
iphone 13-128g trắng 21.300
iphone 13-128g Xanh 21.300
iphone 13-128g Hồng 21.300

iphone 13-256g Đỏ.    23.600
iphone 13-256g Đen.  23.600
iphone 13-256g trắng 23.600
iphone 13-256g Xanh 23.600
iphone 13-256g Hồng 24.100

iPhone 13 Pro Chính Hãng
iphone 13Pro 128 Đen   26.700

iphone 13Pro 128 Vàng 26.700
iphone 13Pro 128 trắng 26.700
iphone 13Pro 128 Xanh 26.900

iphone 13Pro 256 Đen.  29.200
iphone 13Pro 256 Vàng 29.300
iphone 13Pro 256 trắng 29.600
iphone 13Pro 256 Xanh 30.200

iphone 13Pro 512 Đen.  35.000
iphone 13Pro 512 Vàng 35.000
iphone 13Pro 512 trắng 35.000
iphone 13Pro 512 Xanh 35.500

iphone 13Pro 1TB Đen.  40.500
iphone 13Pro 1TB Vàng 40.500
iphone 13Pro 1TB trắng 40.900

iphone 13Pro 1TB Xanh 41.500

iphone 13 ProMax Chính Hãng
iphone 13Pm 128 Đen.  29.200

iphone 13Pm 128 Vàng 29.400
iphone 13Pm 128 trắng 29.600
iphone 13Pm 128 Xanh 29.800

iphone 13Pm 256 Đen   32.100
iphone 13Pm 256 Vàng 32.200
iphone 13Pm 256 trắng 32.800
iphone 13Pm 256 Xanh 32.800

iphone 13Pm 512 Đen.  38.200
iphone 13Pm 512 Vàng 38.200
iphone 13Pm 512 trắng 38.500
iphone 13Pm 512 Xanh 39.000

iphone 13Pm 1TB Đen.  43.200
iphone 13Pm 1TB Vàng 43.200
iphone 13Pm 1TB trắng 43.900
iphone 13Pm 1TB Xanh 44.500

Apple Watch S7 GPS Chính Hãng
Watch GPS 41m Đỏ.     9.500

Watch GPS 41m Đen    9.500
Watch GPS 41m Blue   9.500
Watch GPS 41m green 9.500
Watch GPS 41m Trắng 9.500

Watch GPS 45m Đỏ      10.900
Watch GPS 45m Đen.   10.900
Watch GPS 45m Blue   10.900
Watch GPS 45m green 10.900
Watch GPS 45m Trắng 10.900

(Nhôm LTE Dây Cao Su)
Watch LTE 41m Đỏ.     11.900
Watch LTE 41m Đen    11.900
Watch LTE 41m Blue   11.900
Watch LTE 41m green 11.900
Watch LTE 41m Trắng 11.900

Watch LTE 45m Đỏ      13.300
Watch LTE 45m Đen    13.300
Watch LTE 45m Blue   13.300
Watch LTE 45m green 13.300
Watch LTE 45m Trắng 13.300

iPad Gen 9 10.2″ CHÍNH HÃNG
iPad gen 9 Wifi 64g Đen    8.900
iPad gen 9 Wifi 64g trắng  8.900
iPad gen 9 Wifi 256 Đen   12.200

iPad gen 9 Wifi 256 trắng 12.200

iPad Gen 9 10.2″ CHÍNH HÃNG
iPad gen 9 LTE 64g Đen   13.100
iPad gen 9 LTE 64g trắng 13.100
iPad gen 9 LTE 256 Đen   16.300

iPad gen 9 LTE 256 trắng 16.300

iPad Mini 6 CHÍNH HÃNG 2021
iPad Mini WiFi 64g Tím    14.100
iPad Mini WiFi 64g Đen   14.100
iPad Mini WiFi 64g Hồng 14.100
iPad Mini WiFi 64g trắng 14.100

iPad Mini WiFi 256 Đen  17.300
iPad Mini WiFi 256 Tím   17.500
iPad Mini WiFi 256 Hồng 17.500
iPad Mini WiFi 256 trắng 17.800

iPad Mini 6 CHÍNH HÃNG 2021
iPad Mini LTE 64g Tím   17.200
iPad Mini LTE 64g Đen   17.200
iPad Mini LTE 64g Hồng 17.200
iPad Mini LTE 64g trắng 17.200

iPad Mini LTE 256 Tím    21.300
iPad Mini LTE 256 Đen    21.300
iPad Mini LTE 256 Hồng 21.300
iPad Mini LTE 256 Trắng 21.300

iPad Air 4 wifi 10.9″ CHÍNH HÃNG
iPad Air 4 WiFi 64g Đen    15.000
iPad Air 4 WiFi 64g Xanh  15.000
iPad Air 4 WiFi 64g Vàng  15.000

iPad Air 4 WiFi 64g Trắng 15.000
iPad Air 4 WiFi 64g green 15.000

iPad Air 4 WiFi 256 Đen    19.400
iPad Air 4 WiFi 256 Xanh  19.400
iPad Air 4 WiFi 256 Vàng  19.400
iPad Air 4 WiFi 256 Trắng 19.400
iPad Air 4 WiFi 256 green 19.400

iPad Air 4 LTE 10.9″ CHÍNH HÃNG
iPad Air 4 LTE 64g Đen    19.100
iPad Air 4 LTE 64g Xanh  19.100
iPad Air 4 LTE 64g Xàng  19.100

iPad Air 4 LTE 64g Trắng 19.100
iPad Air 4 LTE 64g green 19.100

iPad Air 4 LTE 256 Đen.   22.200
iPad Air 4 LTE 256 Xanh  22.200
iPad Air 4 LTE 256 Vàng  22.200
iPad Air 4 LTE 256 Trắng 22.200
iPad Air 4 LTE 256 green 22.200

iPad Pro 11 M1 2021 CHÍNH HÃNG
iPad Pro 11′ WiFi 128 Đen    19.400
iPad Pro 11′ WiFi 128 Trắng 19.400

iPad Pro 11′ WiFi 256 Đen    22.900
iPad Pro 11′ WiFi 256 Trắng 22.900

iPad Pro 11′ WiFi 512 Đen.   27.400
iPad Pro 11′ WiFi 512 Trắng 27.400

iPad Pro 11 M1 2021 CHÍNH HÃNG
iPad Pro 11′ LTE 128 Đen.   23.800
iPad Pro 11′ LTE 128 Trắng 23.800

iPad Pro 11′ LTE 256 Đen.   26.200
iPad Pro 11′ LTE 256 Trắng 26.200

iPad Pro 11′ LTE 512 Đen.   31.000
iPad Pro 11′ LTE 512 Trắng 31.000

iPad Pro 12.9” M1 2021 CHÍNH HÃNG
iPad Pro 12.9″ WiFi 128 Đen
iPad Pro 12.9″ WiFi 128 Trắng

iPad Pro 12.9″ WiFi 256 Đen
iPad Pro 12.9″ WiFi 256 Trắng

iPad Pro 12.9″ WiFi 512 Đen
iPad Pro 12.9″ WiFi 512 Trắng

iPad Pro 12.9″ M1 2021 CHÍNH HÃNG
iPad Pro 12.9″ LTE 128 Đen
iPad Pro 12.9″ LTE 128 Trắng

iPad Pro 12.9″ LTE 256 Đen
iPad Pro 12.9″ LTE 256 Trắng

iPad Pro 12.9″ LTE 512 Đen
iPad Pro 12.9″ LTE 512 Trắng

MACBOOK AIR M1 13” 2021
MGN63SA M1 8/256 Đen    24.000
MGN93SA M1 8/256 Vàng  24.000
MGND3SA M1 8/256 trắng 24.000

MGN73SA M1 8/512 Đen    29.400
MGNA3SA M1 8/512 Vàng 29.400
MGNE3SA M1 8/512 trắng 29.400

MACBOOK PRO M1 13” 2021
MYD82SA 13′ M1 8/256 Đen    30.400

MYDA2SA 13′ M1 8/256 trắng 30.400

MYD92SA 13′ M1 8/512 Đen   35.200
MYDC2SA 13′ M1 8/512 trắng 35.200

MACBOOK PRO M1 14” 2021
MKGP3SA 14′ M1 16/512 Đen  49.000
MKGR3SA 14′ M1 16/512 Trắg 49.000

MKGQ3SA 14′ M1 16/1Tb Đen 62.900
MKGT3SA 14′ M1 16/1Tb Trắg 62.900

MACBOOK PRO M1 16” 2021
MK183SA 16′ M1 16/512 Đen   60.600
MK1E3SA 16′ M1 16/512 trắng 60.600

iMAC M1 24” CHÍNH HÃNG 2021
MJV93SA 7GPU/ 8/256 Xanh  31.900
MJVA3SA 7GPU/ 8/256 Hồng 31.900
MGTF3SA 7GPU/ 8/256 trắng 31.900
MJV83SA 7GPU/ 8/256 green 31.900

MGPK3SA 8GPU/ 8/256 Xanh  36.900
MGPM3SA 8GPU/ 8/256 Hồng 36.900
MGPC3SA 8GPU/ 8/256 Trắng 36.900
MGPH3SA 8GPU/ 8/256 green 36.900

MGPL3SA 8GPU/ 8/512 Xanh  40.900
MGPN3SA 8GPU/ 8/512 Hồng 40.900
MGPD3SA 8GPU/ 8/512 Trắng 40.900
MGPJ3SA 8GPU/ 8/512 green 40.900

PHỤ KIỆN APPLE CHÍNH HÃNG
AirPods 2. sale 2.800
AirPods 3. sale 4.500
AirPods P sale 4.900

MK0C2ZP Pencil Gen 1       2.200
MU8F2ZP Pencil Gen 2        3.200
MK2E3ZA Mouse 2(2021)    1.700
MM313FE13prm Clear Case ——


iPHONE 13 SERIES CHÍNH HÃNG GIÁ SỈ
Lưu ý : iPhone Chính Hãng Giá Sỉ mua lẻ +500k

____________________________
THÔNG TIN CHUYỂN KHOẢN
Vietcombank 0251007777777
Chủ TK: Nguyễn Thị Vân


0796070707 Mrs Diễm
0769789789 Mr Việt
0943000999 Mr Vũ

www.iphonegiasi.vn
www.iphonegiasi.com
ĐC: 14 Kinh Dương Vương, F13, Q6