iphone 7 iphone 7 plus iphone 6s iphone 6s 64gb 16gb giá sỉ hcm

www.iphonegiasi.vn
www.iphonegiasi.com
anh hải khách hcm 0901797909
bé diễm khách hcm 01242202222

bé hoàng khách tỉnh 01216070707
F5 giá mới 19 > 25/03
máy zin ko thay vỏ ko ép kính

iphone x new tbh
64g trắng đen new 22.5
256 trắng đen new 25.5

_____________________________
iphone new acti rồi
7p32 hồng acti 12.8
7- 32 hồng acti 9.5

____________________________
7 plus 32g ko bh camera
98% -900k
32g hồng zin 99% 11.0
32g trắng zin 99% 11.0
32g đen_ zin 99% 11.0
32g vàng zin 99% 11.0

____
màn hình lô -1400
32g kính vỏ xấu 9.2
32g kính vỏ xấu 9.2

máy xấu bảo hành 1 ngày
_____________________________
7 plus 128g ko bh camera
98~99% -700k
128 hồng zin 99% 12.8
128 trắng zin 99% 12.8
128 đen_ zin 99% 12.8
128 vàng zin 99% 12.8
128 đỏ zin 99% 13.5
256 đỏ zin 99% 14.0

____

128 kính vỏ xấu ==
máy xấu bảo hành 1 ngày

_____________________________

iphone 7 32g ko bh camera
98~99% -700k
32g hồng zin 99% 8200
32g trắng zin 99% 8400
32g đen_ zin 99% 8400
32g vàng zin 99% 8400

____
ko màn -950k
hồng kính vỏ xấu 6.9
trắng vàn đen xấu 7.0
máy xấu bảo hành 1 ngày
____________________________
iphone 7 128g ko bh camera
98~99% -700k
128 hồng zin 99% 9600
128 trắng zin 99% 9600
128 đen_ zin 99% 9600
128 vàng zin 99% 9600
128 đỏ zin 99% 10.6

____

128 kính vỏ xấu ==
máy xấu bảo hành 1 ngày

____________________________

6s 16g ko bảo hành pin
98% -500k
16 hồng zin 99% 4950
16 trắng zin 99% 4950
16 đen_ zin 99% 4950
16 vàng zin 99% 4950

____
ko màn -500k
16 kính vỏ xấu 3.9

16 kính vỏ xấu 3.9
máy xấu bảo hành 1 ngày
____________________________
6s 64g ko bảo hành pin
98% -500k
64 hồng zin 99% 6100

64 trắng zin 99% 6100
64 đen_ zin 99% 6100
64 vàng zin 99% 6100

____
ko màn -500k
64 kính vỏ xấu 4.9
64 kính vỏ xấu 4.9
máy xấu bảo hành 1 ngày
____________________________
iphone 6 16g ko bh pin
98% – 400k
16 trắng zin 99% 4000

16 đen_ zin 99% 4000
16 vàng zin 99% 4200
com bo 1.1.1 = 4.0
____
ko màn – 350k
16 kính vỏ xấu 3.1

16 vàng vỏ xấu 3.3
máy xấu bảo hành 1 ngày
____________________________

iphone 6 64g ko bh pin

98% -400k
64 trắng zin 99% 4700

64 đen_ zin 99% 4700
64 vàng zin 99% 4900
com bo 1.1.1 = 4.7
32 = giá 64g
____
ko màn -350k
64 kính vỏ xấu 3.8
64 vàng vỏ xấu 4.0
máy xấu bảo hành 1 ngày

____________________________
ip6 128g ko bh pin

98% -400k
128 trắng zin 99% 4900

128 đen_ zin 99% 4900
128 vàng zin 99% 5100
com bo 1.1.1 = 4.9

____
ko màn -350k
128 kính vỏ xấu 4.0
128 vàng vỏ xấu 4.2
máy xấu bảo hành 1 ngày
____________________________

ipad ari 1 32 trắng 5.0

____________________________
Màn linh kiện
6- 100k 6s 200k 98%
7- 150k 7p 200k
98%
7- 250k 7p 300k 99%
main 7p zin tháo máy 6500

____________________________
lưu ý ; lẻ mua +500k ko phụ kiện
Thời Gian Bảo Hành
máy 6 6s 7 7p, bảo hành 7 ngày

iphone x bảo hành 2 ngày
máy xấu chỉ bao tets 1 ngày

____________________________
Không Bảo Hành
máy xấu chỉ bao tets 1 ngày
mất nguồn imei | icloud | văn tay | màn hình | cammera

____________________________
Tk : Huỳnh Thanh Sang
Vcb 0251002736695 | Scb 060151758218
Agri 6421205297744 | đông a 0110564850
____________________________
đặt hàng alo
0901797909 A hải khách hcm
01242202222 bé diễm khách hcm

01216070707 bé hoàng khách tỉnh
phonegiasi.vn 14 kinh dương vương p13 Q6 0943000999 a hậu
https://www.facebook.com/bossiphonegiasi
www.iphonegiasi.vn
www.iphonegiasi.net @ www.iphonegiasi.com
www.iphonegiasi.net.vn @ www.iphonegiasi.com.vn