iphone gia si mua o dau, iphone giá sỉ mua ở đâu, ở đâu bán iphone giá sỉ

0901797909 a hải khách tỉnh
1216070707 bé đẹp cửa hàng
mua số lượng xx sms ép giá
___________________________
F5 giá mới 31/3 = >5/4/2017
ipad air 2
16g đen_ 99% 7400
16g trắng 99% 7600
16g vàng 99% 7900
______
32g đen_ 99% 8700
32g trắng 99% 8900
32g vàng 99% 9200
_______________
iphone 7
7- 32g đen_ trắng 99% 12.4
7- 32g vàng hồng 99% 12.4
7+32g đen_ trắng 99% 15.4
7+32g vàng hồng 99% 15.4
____________________________
iphone new chưa acti
acti thiếu tháng
6s16g xám_ fullbox 8600
6s16g trắng fullbox 8600
6s16g hồng fullbox 8800
6s16g vàng fullbox 9050
____
6s64g xám_ fullbox 10.5
6s64g trắng fullbox 10.5
6s64g hồng fullbox 10.7
6s64g vàng fullbox 10.9
6s128 hồng fullbox 11.4
6s32g xám. fullbox 10.2
____
6sp16 xám_ fullbox 10.0
6sp16 trắng fullbox 10.0
6sp16 hồng fullbox 10.2
6sp16 vàng fullbox 10.4
6sp64 new gọi
__________________________
iphone new chưa acti
acti thiếu tháng
7- 32 đen_ trắng fullbox 14.2
7- 32 hồng vàng fullbox 14.2
7+32 đen_ trắng fullbox 16.9
7+32 hồng vàng fullbox 16.9
____________________________
5s 16g bảo hành pin +80k
16 kxvx 2450
16 kính đẹp 2600
16 xám trắng 98% 2750
16 xám trắng võ thay 2900
____
16 kxvx 2550
16 kính đẹp 2700
16 vàng 98% 2850
16 vàng võ thay 3000
____________________________
5s 32g bảo hành pin +80k
32 kvxv 2850
32 kính đep 3000
32 xám trắng 98% 3200
32 xám trắng 99% 3500
____
32 kvxv 2950
32 kính đep 3100
32 vàng 98% 3300
32 vàng 99% 3600
____________________________
iphone 6 cụm
16g kvt + hư mh 3300
____________________________
iphone 6 bảo hành pin +80k
ko lấy màn hình 450k
16 xám_ kxvx 4300
16 trắng kxvx 4300
16 vàng kxvx 4500
____
16 xám_ vỏ thay 4800
16 trắng vỏ thay 4800
16 vàng vỏ thay 5000
____
98% = võ thay
16 xám_ vỏ zin 99% 5100
16 trắng vỏ zin 99% 5100
16 vàng vỏ zin 99% 5300
phụ kiện zin máy +400k
____________________________
iphone 6 bảo hành pin +80k
ko lấy màn hình -450k
64 xám_ kxvx 5100
64 trắng kxvx 5100
64 vàng kxvx ==
____
64 xám_ vỏ thay 5700
64 trắng vỏ thay 5700
64 vàng vỏ thay ==
phụ kiện zin máy +400k
____________________________
iphone 6 plus
128 vỏ thay 8000
____________________________
iphone 6s 16g
16 xám_ kxvx 5850
16 trắng kxvx 5850
16 hồng kxvx 6050
16 vàng kxvx 6300
_____
16 xám_ vỏ thay 6450
16 trắng vỏ thay 6450
16 hồng vỏ thay 6650
16 vàng vỏ thay 6900
_____
16 xám_ vỏ zin 99% 6850
16 trắng vỏ zin 99% 6850
16 hồng vỏ zin 99% 7050
16 vàng vỏ zin 99% 7300
new chưa acti +
phụ kiện zin máy +500k
____________________________
iphone 6s 64g
64 xám_ vỏ thay 8600
64 trắng vỏ thay 8600
64 hồng vỏ thay 8800
64 vàng vỏ thay 8900
_____
64 xám_ vỏ zin 99% ==
64 trắng vỏ zin 99% ==
64 hồng vỏ zin 99% ==
64 vàng vỏ zin 99% ==
new chưa acti +
phụ kiện zin máy +500k
____________________________
6s plus 16g
16 xám_ kxvx 7600
16 trắng kxvx 7600
16 hồng kxvx 7800
16 vàng kxvx 7900
_____
16 xám_ vỏ thay 8100
16 trắng vỏ thay 8100
16 hồng vỏ thay 8300
16 vàng vỏ thay 8400
_____
16 xám_ vỏ zin 99% 8500
16 trắng vỏ zin 99% 8500
16 hồng vỏ zin 99% 8700
16 vàng vỏ zin 99% 8800
new chưa acti +
phụ kiện zin máy +500k
____________________________
6s plus 64g
64 xám_ vỏ zin 99% 11.0
new chưa acti +
phụ kiện zin máy +500k
____________________________
iphone 6 cụm
16g kvt + hư mh 3300
____________________________
không văn tay 98%
6-  16gb 4200, 64g 4800
6s 16gb 5500, 64g 7800
6sp 16g 6900
_____________________________
lưu ý > giá bán sỉ khách lẻ mua +300k iphone ipad cũ ko phụ kiện
Thời Gian Bảo Hành
5s 6 6plus iPad cũ 10 ngày ,new acti 3 ngày
(nhận bảo hành sau 11h)
thứ 2 => thứ 7: 11h – 17h
______________________________
Không Bảo Hành
Treo cáp | Ko imei | icloud | văn tay | cảm ứng | màn hình
______________________________
Tài Khoản : Cao ngọc thạch
Vcb 0251002735737 <=> Sacom 060128713436
đông Á 0110271712 <=> Agriba 6421205268440
______________________________
đặt hàng qua tin nhắn
mua số lượng
gọi ép giá 100k-150k-200k
0901797909 A hải gửi tỉnh
01216070707 bé đẹp cửa hàng
iPhoneGiaSi.vn Không Có Chi Nhánh
chỉ có 14 kinh dương vương p13 Q6
boss 0943000999 hậu