iphone giá sỉ – iphone Xs Max – Max xs 64g 256g 512g | iphone Xs Max 2sim 64g 256g – Max xs 64g 256g 512g | iphone Xs Max 2sim 64g 256g – Max xs 64g 256g 512g | iphone Xs Max 2sim 64g 256g

www.iphonegiasi.vn
www.iphonegiasi.com

0796070707 (Thạch) F5 giá mới 10-20/8

Xs max 1Sim LL chưa acti
64g đen vàng trắng ==
256 đen vàng trắng ==

____________________________
iwatch S3 LTE cũ ko dây
42m hồng 98% ==
42m trắng 99% ==
42m đen_ 99% ==

____________________________

iwatch S4 LTE cũ ko dây
40m đen_ 99%  ==
40m trắng 99% ==
40m hồng 99% ==
Combo 2d+2h+1t=
____________________________
6s32 zin đẹp 99%
98% -150k
32 đen_   ==
32 trắng  ==
32 hồng  ==

____________________________
8plus zin đep 99% 
98%  -400k
95% -1000k
64g đen_ 99%  10.200
64g trắng 99% 10.300
64g vàng 99%  10.700
64g đỏ _  99% ==
____________________________
iphone x64 cũ zin 99%
64g nhở 95% 12.000

____
64g nhở_ 95% 13.300
64g trắng 98% 13.600
64g trắng 99% 14.0
00
____________________________
iphone x 256 cũ zin 99%
256 nhở 95% 12.800
____
256 nhở_ 95% 14.300
256 trắng 98% 14.900
256 trắng 99% 15.300
______________________________
iphone XS cũ zin 99%
Hàng LL còn bảo hành
98% -500k
95% -1000k

64g đen_ 99%  15.800
64g trắng 99% 16.100
64g vàng 99% 16.900
Combo 1d+1t+1v ==
_____
256g gold_99% 18.500
_______________________________

Xs Max 1Sim cũ 99%
64g đen_ 99% 19.300

64g trắng 99% 19.700
64g vàng 99%  20.500
____________________________
Xs Max 1Sim cũ 99%
98% -1tr
256 đen_ 99% 21.600
256 trắng 99% 21.900
256 vàng 99%  22.700

_______________________________
Máy cũ thanh lý
Cụm x256 đen full 8.000
X64 trắng full-mh liệt 11.500
x64 trắng face id 10.500
M256 trắng wifi yếu 18.700
M256 đen full-mh liệt 18.500

____________________________
lưu ý ; lẻ mua +300k
Màn hình bảo hành 3 ngày
mất imei ko bảo hành
tháo tem ko bảo hành mh face
máy cũ bảo hành 7 ngày
máy new chỉ bao acti

____________________________
Tk Nguyễn Thị Vân
Vcb 0251007777777 | Scb 060799999999

____________________________
đặt hàng vui lòng gọi
0796070707 (bé diễm)
14 kinh dương vương p13 Q6

iphonegiasi.vn hotline 0943000999 mrs vân
https://www.facebook.com/bossiphonegiasi
www.iphonegiasi.vn @ www.iphonegiasi.com
www.iphonegiasi.net.vn @ www.iphonegiasi.com.vn