iPhone 11 pro max giá sỉ rẻ nhất | iphone giá sỉ iphone 11 64g 256g 512g | iphone 11 pro 64g 256g 512g I iphone 11 pro max 64g 256g 512giphone giá sỉ iphone 11 64g 256g 512g | iphone 11 pro 64g 256g 512g I iphone 11 pro max 64g 256g 512g

iphone 11 pro max giá sỉ . iphone 11 64g 256g 512g . iphone 11 pro 64g 256g 512g . iphone 11 pro max 64g 256g 512g

iPhone 11 pro max giá sỉ rẻ nhất | iphone giá sỉ iphone 11 64g 256g 512g | iphone 11 pro 64g 256g 512g I iphone 11 pro max 64g 256g 512giphone giá sỉ iphone 11 64g 256g 512g | iphone 11 pro 64g 256g 512g I iphone 11 pro max 64g 256g 512g

www.iphonegiasi.vn
www.iphonegiasi.com
0796070707 (diễm). 0943000999 (vũ)
F5 giá mới 21/1

Thông Báo :
Nghỉ Tết chiều 28 <=> khai trương Mùng 6
Ngưng nhận bảo hành 26 <=> bảo hành Mùng 8

iphone 11 mỹ chưa acti
64g đỏ_ new 17.000
64g đen new 17.000

64g tím. new 17.200
64g trắn new 17.200
64g vàng new 17.200
64g xanh new 17.600
128 đen_ new ==

____________________________
iphone 11 mỹ acti rồi
64g đỏ_ acti rồi 14.800
64g đen acti rồi 14.900
64g tím. acti rồi 15.100
64g trắn acti rồi ==
64g vàng acti rồi ==
64g xanh acti rồi ==
_____
128 đỏ_ acti rồi 16.300
128 đen acti rồi 16.300
128 tím. acti rồi 16.500
phụ kiện fullbox +550k
____________________________
iphone pro mỹ chưa acti
64g đen_ new ==
64g xanh new ==
____________________________
iphone pro mỹ acti rồi
64g đen_ acti rồi 20.300
64g vàng acti rồi 21.300
64g xanh acti rồi 21.300
64g trắng acti rồi 21.300
đen x2 giãm 250k
phụ kiện zin fullbox +900k
____________________________
promax LL chưa acti
64g đen_ new 25.900
64g vàng new 26.900
64g xanh new 26.900
64g trắng new 26.900
_____
256 đen_ new ==
256 vàng new  ==

____________________________
promax LL acti rồi
64g đen_ acti rồi 23.200
64g vàng acti rồi 24.200
64g xanh acti rồi 24.200
64g trắng acti rồi 24.200
đen x2 giãm 250k
_____
256 đen_ acti rồi 26.200
256 vàng acti rồi 27.200
256 xanh acti rồi 27.200
256 trắng acti rồi 27.200
đen x2 giãm 250k
_____
512 đen_ acti rồi 26.900
512 trắng acti rồi 27.900
đen x2 giãm 250k
phụ kiện zin fullbox +900k
____________________________

iphone 11 LL cũ
98.5% -600k
64g đỏ_ 99% 14.600
64g đen 99% 14.600
64g tím. 99% 14.800
64g trắn 99% 15.200
64g vàng 99% 15.200
64g xanh 99% 15.600
_____
128 đỏ_ 99% 16.000
128 đen 99% 16.000
128 tím. 99% 16.200
128 trắn 98% 16.000
128 vàng 98% 16.000
128 xanh 98% 16.200
____________________________
iphone pro LL cũ
98.5% -700k
64g đen_ 99% 19.800
64g vàng 99% 20.800
64g xanh 99% 20.800
64g trắng 99% 20.800
đen x2 giãm 250k
đen x5 giãm xxx
____________________________

iphone promax LL cũ
98.5% -700k
64g đen_ 99% 22.900
64g vàng 99% 23.900
64g xanh 99% 23.900
64g trắng 99% 23.900
đen x2 giãm 250k
đen x5 giãm xxx
_____
256 đen_ 99% 25.900
256 vàng 99% 26.900
256 xanh 99% 26.900
256 trắng 99% 26.900

đen x2 giãm 250k
đen x5 giãm xxx
_____
512 đen_ 99% 26.500
512 trắng 99% 27.500

đen x2 giãm 250k
____________________________
iPhone x LL Cũ
64 trắng 99% 9.800
____________________________
iPhone TBH chưa acti

11-64g tím 16.000 zp
Pm64g đen_ 24.500 vn

Pm64g vàng 25.000 vn
Pm256 vàng 28.5000 zp
Pm256 xanh 28.5000 zp
Pm512 đen_ 28.000 vn
Pm512 xanh 29.000 vn
Pm512 xanh 29.000 vn

____________________________
lưu ý : lẻ mua +500k
máy cũ bảo hành 7 ngày
máy new chỉ bao acti 1 ngày
máy cũ mất imei & màn hình ko bảo hành

tháo tem ko bảo hành mh face

____________________________
Tk Nguyễn Thị Vân
Vcb 0251007777777 | Scb 060799999999

____________________________
0796070707 (diễm). 0943000999 (vũ)
14 kinh dương vương p13 Q6

www.iphonegiasi.vn @ www.iphonegiasi.com

iPhone 11 pro max giá sỉ rẻ nhất | iphone giá sỉ iphone 11 64g 256g 512g | iphone 11 pro 64g 256g 512g I iphone 11 pro max 64g 256g 512giphone giá sỉ iphone 11 64g 256g 512g | iphone 11 pro 64g 256g 512g I iphone 11 pro max 64g 256g 512g