iPhone 12 pro max giá sỉ rẻ nhất | iphone giá sỉ iphone 12 64g 128g 256g 512g | iphone 12 pro 128g 256g 512g I iphone 12 pro max 128g 256g 512g

iphone 12 giá sỉ | iphone 12 pro giá sỉ | iphone 12 max 64g 256g 512g | iphone 12 pro max 64g 256g 512g

www.iphonegiasi.vn
www.iphonegiasi.com
0796070707 (Diễm) 0943000999 (Vũ)
F5 giá mới 23/10

watch SE new gps
40m đen_ 6.900
40m Vàng 6.900
40m trắng 6.900
44m vàng 7.200
44m đen_ 7.400
________
watch S6 new gps
40m đen_ 10.100
40m trắng 10.200
40m Vàng 10.400
40m xanh 10.400
40m đỏ 10.400
____________________________
iphone 12 mini new zp
64g đỏ ==
64g đen ==
64g trắng ==
64g xanh lá ==
64g xanh navy ==
_________
128g đỏ_ ==
128g đen ==
128g trắng ==
128g xanh lá ==
128g xanh navy ==
____________________________
iphone 12 new zp
64g đỏ ==
64g đen ==
64g trắng ==
64g xanh lá ==
64g xanh navy ==
_________
128g đỏ_ ==
128g đen ==
128g trắng ==
128g xanh lá ==
128g xanh navy ==
_________

256g đỏ ==
256g đen ==
256g trắng ==
256g xanh lá ==
256g xanh navy ==
____________________________
iphone 12 pro new zp
128g đen ==
128g trắng ==
128g vàng ==
128g xanh navy ==
_________
256g đen ==
256g trắng ==
256g vàng ==
256g xanh navy ==
_________
512g đen ==
512g trắng ==
512g vàng ==
512g xanh navy ==

____________________________
iphone 12 promax new zp
128g đen ==
128g trắng ==
128g vàng ==
128g xanh navy ==
_________
256g đen ==
256g trắng ==
256g vàng ==
256g xanh navy ==
_________
512g đen ==
512g trắng ==
512g vàng ==
512g xanh navy ==

____________________________
iphone 12 mini new LL
64g đỏ ==
64g đen ==
64g trắng ==
64g xanh lá ==
64g xanh navy ==
_________
128g đỏ_ ==
128g đen ==
128g trắng ==
128g xanh lá ==
128g xanh navy ==
____________________________
iphone 12 new LL
64g đỏ ==
64g đen ==
64g trắng ==
64g xanh lá ==
64g xanh navy ==
_________
128g đỏ_ ==
128g đen ==
128g trắng ==
128g xanh lá ==
128g xanh navy ==
_________
256g đỏ ==
256g đen ==
256g trắng ==
256g xanh lá ==
256g xanh navy ==
____________________________
iphone 12 pro new LL
128g đen ==
128g trắng ==
128g vàng ==
128g xanh navy ==
_________
256g đen ==
256g trắng ==
256g vàng ==
256g xanh navy ==
_________
512g đen ==
512g trắng ==
512g vàng ==
512g xanh navy ==
____________________________
iphone 12 promax new LL
128g đen ==
128g trắng ==
128g vàng ==
128g xanh navy ==
_________
256g đen ==
256g trắng ==
256g vàng ==
256g xanh navy ==
_________
512g đen ==
512g trắng ==
512g vàng ==
512g xanh navy ==
____________________________

iphone 11 cũ hết BH
98% giãm 900k
64g đỏ 99% 13.4
64g tím 99% 13.4

64g đen 99% 13.4
64g vàng 99% 13.7
64g trắng 99% 13.7
64g xanh. 99% 13.9

____________________________
iphone 11 pro cũ
98% giãm 900k
256 đen_ 99% ==
256 vàng 99% 18.5

____________________________

iphone 11 promax cũ
98% giãm 900k
64g đen_ trắng 99% ==
64g vàng xanh 99% ==
_______

256 đen_ trắng 99% 21.5
256 vàng xanh 99% 22.7
_______
512 đen_ trắng 99% 22.5
512 vàng xanh 99% ==

____________________________
lưu ý : lẻ mua +300k
máy cũ bảo hành 7 ngày
máy new chỉ bao acti 1 ngày
máy cũ mất imei & màn hình ko bảo hành

tháo tem ko bảo hành mh face

____________________________
Tk Nguyễn Thanh Nhân
Vcb 0251002780695 | Scb 060175270623

____________________________
0796070707 (Diễm) 0943000999 (Vũ)
14 kinh dương vương p13 Q6

www.iphonegiasi.vn @ www.iphonegiasi.com