iPhone 11 pro max giá sỉ rẻ nhất | iphone giá sỉ iphone 11 64g 256g 512g | iphone 11 pro 64g 256g 512g I iphone 11 pro max 64g 256g 512giphone giá sỉ iphone 11 64g 256g 512g | iphone 11 pro 64g 256g 512g I iphone 11 pro max 64g 256g 512g

iphone 11 pro max giá sỉ . iphone 11 64g 256g 512g . iphone 11 pro 64g 256g 512g . iphone 11 pro max 64g 256g 512g

iPhone 11 pro max giá sỉ rẻ nhất | iphone giá sỉ iphone 11 64g 256g 512g | iphone 11 pro 64g 256g 512g I iphone 11 pro max 64g 256g 512giphone giá sỉ iphone 11 64g 256g 512g | iphone 11 pro 64g 256g 512g I iphone 11 pro max 64g 256g 512g

www.iphonegiasi.vn
www.iphonegiasi.com
0796070707 (diễm) F5 giá mới 19/10

iphone pro max 2sim
64g đen_ new 28.650
64g vàng new 28.650
64g xanh new 28.900
64g trắng new 28.550
_____
256 đen_ new 31.550
256 vàng new 31.550
256 xanh new 31.950

256 trắng new 31.150
____________________________
iphone pro 2 sim
64g đen vàng new ==
64g xanh trắng new ==
_____
256 đen vàng new ==
256 xanh trắng new ==
____________________________
iphone 11 2sim
64g đỏ _ new 17.900
64g tím_ new ==
64g đen new 18.200
64g vàng new 18.200
64g xanh new 19.650
64g trắng new 19.600

128 tím _ new 19.600
____________________________

pro max 1sim mỹ (Hàng Chuẩn)
64g đen_ new 29.600
64g vàng new 30.600
64g xanh new 30.600
64g trắng new 30.600
_____
256 đen_ new 32.800
256 vàng new 33.600
256 xanh new 33.600
256 trắng new 33.900

____________________________

iphone pro 1sim mỹ (Hàng Chuẩn)
64g đen_ new acti 24.8
64g trắng new acti 24.8
_____
256 đen
new 28.500
256 vàng new 28.500
64g trắng new 28.500
____________________________
iphone11 1sim mỹ (Hàng Chuẩn)
64g đen_ new ==
64g vàng new ==
64g xanh new ==
64g trắng new ==
_____
64g vàng new ==
64g xanh new ==
64g trắng new ==
____________________________

iphone 7 98% -300k
32 hồng trắng 99% 4.000
32 vàng đen _ 99% 4.100
____________________________
iphone 8 plus
64g trắng đen 99% ==
64g vàng đỏ _ 99% ==
____________________________
iphone x
64g đen_ 95% ==

64g trắng 95% 12.800
64g trắng 99% 13.5
00
____________________________
iphone x
256 trắng 95% 12.900
256 trắng 98% 13.500
256 trắng 99% 14.000
_____________________________
iphone XS 1sim
256 gold 99% 16.900
_____________________________

iphone Xs Max 1Sim
64 đen
trắng vàng 99% ==
____________________
iphone Xs Max 1Sim
256 đen trắng vàng 99% ==
_____________________________
Máy cũ thanh lý
M256 trắng wifi yếu 15.5
M256 đen full-mh liệt 14.5

____________________________
lưu ý : lẻ mua +300k
Màn hình bảo hành 3 ngày mất imei ko bảo hành
tháo tem ko bảo hành mh face
máy cũ bảo hành 7 ngày
máy new chỉ bao acti 1 ngày

____________________________
Tk Nguyễn Thị Vân
Vcb 0251007777777 | Scb 060799999999

____________________________
đặt hàng vui lòng gọi
0796070707 (bé diễm)
14 kinh dương vương p13 Q6

iphonegiasi.vn hotline 0943000999 mrs hậu
https://www.facebook.com/bossiphonegiasi
www.iphonegiasi.vn @ www.iphonegiasi.com
www.iphonegiasi.net.vn @ www.iphonegiasi.com.vn

iPhone 11 pro max giá sỉ rẻ nhất | iphone giá sỉ iphone 11 64g 256g 512g | iphone 11 pro 64g 256g 512g I iphone 11 pro max 64g 256g 512giphone giá sỉ iphone 11 64g 256g 512g | iphone 11 pro 64g 256g 512g I iphone 11 pro max 64g 256g 512g

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *