iPhone 11 pro max giá sỉ rẻ nhất | iphone giá sỉ iphone 11 64g 256g 512g | iphone 11 pro 64g 256g 512g I iphone 11 pro max 64g 256g 512giphone giá sỉ iphone 11 64g 256g 512g | iphone 11 pro 64g 256g 512g I iphone 11 pro max 64g 256g 512g

iphone 11 pro max giá sỉ . iphone 11 64g 256g 512g . iphone 11 pro 64g 256g 512g . iphone 11 pro max 64g 256g 512g

iPhone 11 pro max giá sỉ rẻ nhất | iphone giá sỉ iphone 11 64g 256g 512g | iphone 11 pro 64g 256g 512g I iphone 11 pro max 64g 256g 512giphone giá sỉ iphone 11 64g 256g 512g | iphone 11 pro 64g 256g 512g I iphone 11 pro max 64g 256g 512g

www.iphonegiasi.vn
www.iphonegiasi.com
0796070707 (diễm). 0943000999 quỳnh
F5 giá mới 09/12

iphone 11 mỹ chưa acti
64g đỏ _ new 16.500
64g tím _ new ==
64g đen_ new 16.500
64g xanh new 16.500

64g vàng new 16.700
64g trắng new 16.700
_____
128 đỏ _ new ==

128 xanh new ==
128 vàng new ==
128 trắng new ==
____________________________
iphone 11 mỹ acti rồi
64g đen_ acti rồi ==
64g vàng acti rồi ==
_____
128 đen_ acti rồi ==
128 vàng acti rồi ==
phụ kiện fullbox +500k
____________________________
iphone pro mỹ chưa acti
64g đen_ new ==
64g vàng new ==
64g xanh new ==
______
256 đen_ new ==
256 xanh new ==
512 xanh new 29.700
____________________________
promax mỹ chưa acti
64g đen_ new 26.100
64g xanh new 26.600
64g vàng new 26.700
64g trắng new 26.900
_____
256 đen_ new 29.300
256 vàng new 30.500
256 xanh new ==
256 trắng new 30.500

____________________________
iphone promax acti rồi
64g đen_ acti rồi 23.800
64g vàng acti rồi 24.300
64g xanh acti rồi 24.300
64g trắng acti rồi 24.300
_____
256 đen_ acti rồi 26.800
256 vàng acti rồi 27.300
256 xanh acti rồi 27.300
256 trắng acti rồi 27.300
512 den_ acti rồi 28.300
512 xanh acti rồi 29.300
phụ kiện fullbox +999k
____________________________
iphone 11 za 2 sim
64g đỏ _ new 17.100

64g tím_ new ==
64g đen_ new 17.500

64g xanh new ==
64g trắng new 17.500

_____
128 đỏ _ new ==
128 tím_ new ==
128 xanh new ==
128 đen_ new ==
128 trắng new ==

____________________________
iphone pro za 2 sim
64g vàng new ==
64g xanh new ==
256 vàng new ==
256 xanh new ==
____________________________
iphone pro max za 2sim
64g đen_ new ==

64g vàng new ==
64g xanh new ==

64g trắng new ==
_____
256 đen_ new 29.800
256 vàng new 30.000
256 xanh new ==
256 trắng new 30.000
____________________________
iphone 11 mỹ 99%
64g đen_ 99% ==
64g xanh 99% ==
64g vàng 99% ==
64g trắng 99% ==
_____
128 đen_ 99% ==
128 xanh 99% ==
128 vàng 99% ==
128 trắng 99% ==
____________________________

iphone promax mỹ 99%
64g đen_ 99% 23.500
64g xanh 99% 24.000
64g vàng 99% 24.000
64g trắng 99% 24.000
combo 4 màu x2 =
combo 4 màu x4 =
_____
256 đen_ 99% 26.500
256 xanh 99% 27.000
256 vàng 99% 27.000
256 trắng 99% 27.000

combo 4 màu x2 ==
combo 4 màu x4 ==
____________________________
iphone 7 LL 99%
32 hồng trắng 99% 3.600
32 vàng đen _ 99% 3.800

____________________________
iphone x LL củ
64g trắng 99% 10.000
256 trắng 99% 11.000
_____________________________
iphone XS LL
256 gold 99% 14.500
_____________________________

Máy cũ thanh lý
M256 trắng wifi yếu 14.0
M256 đen full-mh liệt 13.0

____________________________
lưu ý : lẻ mua +500k
máy cũ bảo hành 7 ngày
máy new chỉ bao acti 1 ngày
máy cũ mất imei & màn hình ko bảo hành

tháo tem ko bảo hành mh face

____________________________
Tk Nguyễn Thị Vân
Vcb 0251007777777 | Scb 060799999999

____________________________
0796070707 (diễm). 0943000999 quỳnh
14 kinh dương vương p13 Q6

www.iphonegiasi.vn @ www.iphonegiasi.com

iPhone 11 pro max giá sỉ rẻ nhất | iphone giá sỉ iphone 11 64g 256g 512g | iphone 11 pro 64g 256g 512g I iphone 11 pro max 64g 256g 512giphone giá sỉ iphone 11 64g 256g 512g | iphone 11 pro 64g 256g 512g I iphone 11 pro max 64g 256g 512g

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *