iPhone 11 pro max giá sỉ rẻ nhất | iphone giá sỉ iphone 11 64g 256g 512g | iphone 11 pro 64g 256g 512g I iphone 11 pro max 64g 256g 512giphone giá sỉ iphone 11 64g 256g 512g | iphone 11 pro 64g 256g 512g I iphone 11 pro max 64g 256g 512g

iphone 11 giá sỉ . iphone pro giá sỉ . iphone promax giá sỉ .iphone 11 giá sỉ . iphone pro giá sỉ . iphone promax giá sỉ .iphone 11 giá sỉ . iphone pro giá sỉ . iphone promax giá sỉ .iphone 11 giá sỉ . iphone pro giá sỉ . iphone promax giá sỉ .

iPhone 11 pro max giá sỉ rẻ nhất | iphone giá sỉ iphone 11 64g 256g 512g | iphone 11 pro 64g 256g 512g I iphone 11 pro max 64g 256g 512giphone giá sỉ iphone 11 64g 256g 512g | iphone 11 pro 64g 256g 512g I iphone 11 pro max 64g 256g 512g

www.iphonegiasi.vn
www.iphonegiasi.com
0796070707 (Diễm) 0943000999 (Vũ)
F5 giá mới 3/6

iphone 11 LL chưa acti
64g đỏ_ new ==
64g đen new ==

64g tím. new ==
64g trắn new ==
64g vàng new ==
64g xanh new ==

____________________________
iphone pro LL chưa acti
64g đen_ new ==
64g xanh new ==
____________________________
promax LL chưa acti
64g đen_ new ==
64g vàng new ==
256 đen_ new ==
256 vàng new ==

____________________________
iPhone 11 LL
64g đen acti rồi 14.200
64g đỏ_ acti rồi 14.300
64g tím. acti rồi 14.300
64g vàng acti rồi 14.700
64g trắng acti rồi 14.700
64g xanh. acti rồi 14.900
pk zin fullbox +500k
____________________________
iphone pro LL
64g đen_ acti rồi 18.700
64g vàng acti rồi 19.700
64g xanh acti rồi 19.700
64g trắng acti rồi 19.700
pk zin fullbox +850k
____________________________
iphone promax LL
64g đen_ acti rồi 21.700
64g vàng acti rồi 22.700
64g xanh acti rồi 22.700
64g trắng acti rồi 22.700
_____
256g đen_ acti rồi 23.800
256g vàng acti rồi 24.800
256g xanh acti rồi 24.800
256g trắng acti rồi 24.800
pk zin fullbox +850k
____________________________

iphone 11 LL cũ
98% giãm 1100k
98.5% giãm 300k

64g đen 99% 14.200
64g đỏ_ 99% 14.300

64g tím. 99% 14.300
64g vàng 99% 14.700
64g trắng 99% 14.700
64g xanh. 99% 14.900
_____
128 đen 99% 14.900
128 đỏ_ 99% 15.000
128 tím. 99% 15.000
128 vàng 99% 15.400
128 trắng 99% 15.400
128 xanh. 99% 15.800
____________________________
iphone pro LL cũ
98% giãm 1200k
98.5% giãm 400k

64g đen_ 99% 18.500
64g vàng 99% 19.200
64g xanh 99% 19.200
64g trắng 99% 19.200

____________________________

iphone promax LL cũ
98% giãm 1300k
98.5% giãm 400k
64g đen_ 99% 21.500
64g vàng 99% 22.500
64g xanh 99% 22.500
64g trắng 99% 22.500
_____
256 đen_ 99% 23.600
256 vàng 99% 24.600
256 xanh 99% 24.600
256 trắng 99% 24.600

____________________________

TBH chưa acti
có phiếu

pro64 Xanh x19.800 MY
pm64 Đen    x22.200 MY-TH
pm64 Trắng x23.200 MY
pm64 Xanh  x23.200 MY-TH-PA
pm64 Vàng  x23.200 TH
Pk11 +500k | Pm +850k

____________________________
lưu ý : lẻ mua +400k
máy cũ bảo hành 7 ngày
máy new chỉ bao acti 1 ngày
máy cũ mất imei & màn hình ko bảo hành

tháo tem ko bảo hành mh face

____________________________
Tk Nguyễn Thị Vân
Vcb 0251007777777 | Scb 060799999999
Nguyễn Thanh Hậu
ACBbank 998012345678 | Tech 19030437128097

____________________________
0796070707 (Diễm) 0943000999 (Vũ)
14 kinh dương vương p13 Q6

www.iphonegiasi.vn @ www.iphonegiasi.com

iPhone 11 pro max giá sỉ rẻ nhất | iphone giá sỉ iphone 11 64g 256g 512g | iphone 11 pro 64g 256g 512g I iphone 11 pro max 64g 256g 512giphone giá sỉ iphone 11 64g 256g 512g | iphone 11 pro 64g 256g 512g I iphone 11 pro max 64g 256g 512g

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *