iphone 7 plus giá sỉ hcm

0901797909 a hải khách tỉnh
01216070707 bé đẹp hcm
mua số lượng xx
giãm 100k 150k 200k
F5 giá mới 4 > 9/6/2017
iphone 7 99%
7- 32 hồng đen 11.35
7- 32 vàng trắng đỏ 11.35
____
7+32 hồng đen 14.550
7+32 vàng trắng đỏ 14.550
____________________________
6s 6sp New chưa acti
còn bh chính hãng vn
6s16 xám trắng 7700
6s16 hồng new 7900
6s16 vàng new 8100
____
6s+16 xám trắng 8800
6s+16 hồng new 9000
6s+16 vàng new 9200
____
6s+64 xám. new 11.4
6s+64 vàng new 11.7
phụ kiện 450k
____________________________
iphone 7, 7 + chưa acti
còn bh chính hãng vn
7-32 hồng new 11.7
7-32 vàng đen trắg 12.1
7-128 đen 14.1
____
7+32 hồng new 15.1
7+32 vàng đen trắg 15.1
phụ kiện zin 800k
____________________________
iPad Pro 9.7 4G chưa acti
tbh bh chính hãng vn
32 đen new 12.1
32 vàng hồng new 12.4
phụ kiện zin +450
____________________________
5s 16 bảo hành pin +80k
16 kvt 1900
16 kxvx 2300
16 đen trắn vỏ thay 2650
16 vàng vỏ thay ==
____________________________
iphone 6 cụm
6- 16g kvt 3200
6+16g kvt 3400
6+64g kvt 4400
____
6s16g kvt 4300
6s+16 kvt 4900
____________________________
ip6 bảo hành pin +80k
16 xám_ kxvx 4100
16 trắng kxvx 4100
16 vàng kxvx 4300
____
16 xám_ vỏ thay 4600
16 trắng vỏ thay 4600
16 vàng vỏ thay 4800
phụ kiện zin máy +450k
____________________________
iphone 6 plus hết
____________________________
iphone 6s ko mh -700k
16 xám_ kxvx 5400
16 trắng kxvx 5400
16 hồng kxvx 5600
16 vàng kxvx 5700
____
16 xám_ vỏ thay 5900
16 trắng vỏ thay 5900
16 hồng vỏ thay 6100
16 vàng vỏ thay 6200
____
16 xám_ zin 99% 6450
16 trắng zin 99% 6450
16 hồng zin 99% 6650
16 vàng zin 99% 6750
phụ kiện zin máy +450k
____________________________
iphone 6s 32 ko mh -700k
32 xám_ zin 99% ==
32 trắng zin 99% ==
32 hồng zin 99% ==
32 vàng zin 99% ==
phụ kiện zin máy +450k
____________________________
6s plus 16 ko mh -1t5
16 xám_ kxvx 7100
16 trắng kxvx 7100
16 hồng kxvx 7300
16 vàng kxvx 7400
____
16 xám_ vỏ thay 7600
16 trắng vỏ thay 7600
16 hồng vỏ thay 7800
16 vàng vỏ thay 7900
____
16 xám_ zin 99% 8200
16 trắng zin 99% 8200
16 hồng zin 99% 8400
16 vàng zin 99% 8500
phụ kiện zin máy +450k
____________________________
6s plus 64 ko mh -1t5
64 đen_ kxvx 9600
64 vàng kxvx 9800
____
64 đen_ vỏ thay 10.1
64 vàng vỏ thay 10.3
phụ kiện zin máy +450k
____________________________
iPad Pro 9.7 4G
32 đen_99% 11.2
____________________________
ipad air 2 (4G)
16 đen_ likenew 7400
16 trắng likenew 7600
16 vàng likenew 7900
____________________________
ipad Mini 4 (4G)
16 đen_ likenew 7600
16 trắng likenew 7800
16 vàng likenew 8100
____________________________
ipad Mini 2 (4G)
16 đen_ likenew 4900
16 trắng likenew 5100
32 trắng likenew 5700
_____________________________
ipad 4 (4G) 99%
16 trắng likenew 4400
32 đen_  likenew 4800
32 trắng likenew 5000
____________________________
không văn tay 99%
6-  16gb 3800
6s 16gb 5000
6s 64gb 6800
6sp 16g 6500
____________________________
iphone 6 cụm
5s16g kvt 1600
6- 16g kvt 3100
6+16g kvt 3400
6+64g kvt 4400
____
6s16g kvt 4200
6s64g kvt 5900
6s+16 kvt 4900
_____________________________
lưu ý > giá bán sỉ khách lẻ mua +300k iphone ipad cũ ko phụ kiện
Thời Gian Bảo Hành
5s 6 6plus iPad cũ 10 ngày ,new acti 3 ngày
(nhận bảo hành sau 11h)
thứ 2 => thứ 7: 11h – 17h
______________________________
Không Bảo Hành
Treo cáp | Ko imei | icloud | văn tay | cảm ứng | màn hình
______________________________
Tài Khoản : Cao ngọc thạch
Vcb 0251002735737 <=> Sacom 060128713436
đông Á 0110271712 <=> Agriba 6421205268440
______________________________
đặt hàng qua tin nhắn
mua số lượng
gọi ép giá 100k-150k-200k
0901797909 A hải gửi tỉnh
01216070707 bé đẹp cửa hàng
iPhoneGiaSi.vn Không Có Chi Nhánh
chỉ có 14 kinh dương vương p13 Q6
boss 0943000999 hậu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *