iphone 7 giá sỉ

Thông Báo Sever Apple Lỗi
5S Không Reset Dòng 2 Hoặc Restore Máy Active Lại..!
0901797909 Anh hải <=> 01216070707 bé đẹp
F5 cập nhật giá mới 22/10 = >25/10
iphone 7
32 new ==
______________________________
iphone 7 plus
128 new ==
______________________________
iphone 6 plus cpo
16 xám active 9.9
16 trắng active 9.9
16 vàng active 10.4
______________________________
iphone 6s plus
98% – 300k
16 hồng vỏ foxcom 10.5
16 vàng vỏ foxcom 10.5
16 hồng vỏ zin 99% 10.9
16 vàng vỏ zin 99% 10.9
pk zin máy +500k
______________________________
iphone 6S 16gb
16 xám. vỏ foxcom 8.5
16 hồng vỏ foxcom 9.0
_____
98% – 300k
16 xám vỏ zin 99% 8.9
16 hồng vỏ zin 99% 9.4
pk zin máy +500k
______________________________
iphone 6 plus 16gb
16 xám vỏ foxcom 7.7
16 trắng vỏ foxcom 7.9
________
98% – 300k
16 xám vỏ zin 99% 8.1
16 trắng vỏ zin 99% 8.3
pk zin máy +500k
______________________________
iphone 6 plus 64gb
64 xám vỏ foxcom 8.9
64 trắng vỏ foxcom 9.1
64 vàng vỏ foxcom 9.7
________
98% – 300k
64 xám vỏ zin 99% 9.4
64 trắng vỏ zin 99% 9.6
64 vàng vỏ zin 99% 10.2
128 + 500k
pk zin máy +500k
______________________________
iphone 6 16gb
16 xám vỏ foxcom 6.6
16 trắng vỏ foxcom 6.7
16 vàng vỏ foxcom 7.0
________
98% – 200k
16 xám vỏ zin 99% 6.9
16 trắng vỏ zin 99% 7.0
16 vàng vỏ zin 99% 7.3
______________________________
iphone 6 64gb
64g vàng vỏ foxcom 7.9
98% – 200k
64g vàng vỏ zin 99% 8.3
128 + 300k
pk zin máy +500k
______________________________
iphone 5s quốc tế
16 trắng 99% 3800
32 trắng 99% 4200
______________________________
iphone 5s lock
16 trắng 99% 2600
16 vàng. 99% 2800
32 vàng. 99% 3100
lưu ý > giá bán sỉ khách lẻ mua +300k iphone ipad cũ ko phụ kiện
______________________________
mini 1 wifi 4g
16 đen 98% 3100
16 trắng 98% 3300
______________________________
ipad 4 wifi 4g
16 trắng 98% 4200
16 trắng 99% 4400
______________________________
ipad 3 wifi 4g
16 đen 98% 3300

16 trắng 98% 3500
______________________________
không văn tay
6- 16g vàng 5900
6- 64g vàng 6900
6+16g vàng 6900
______________________________
vỏ xấu kính xấu ko bể
6- 16g xám kxvx call
6- 16g trắng kxvx call
6- 16g vàng kxvx call
6- 64g vàng kxvx call
_______
6+64g vàng kxvx call
6+64g vàng kxvx call
6+64g vàng kxvx call
_______
6s plus 16g hồng kxvx call
6s plus 16g vàng kxvx call
hàng xấu lựa +100k
máy xấu dưới 5c +100k
_______________________________
lưu ý > giá bán sỉ khách lẻ mua +300k iphone ipad cũ ko phụ kiện
Thời Gian Bảo Hành
5s 6 6plus iPad cũ 10 ngày ,new acti 3 ngày
(nhận bảo hành sau 11h) thứ 2 => thứ 7: 11h – 17h
___________________
Không Bảo Hành
Treo cáp | Ko imei | icloud văn tay | cảm ứng | màng hình
___________________
Tài Khoản : Cao ngọc thạch
Vcb 0251002735737 <=> Sacom 060128713436
đông Á 0110271712 <=> Agrib 6421205268440
___________________
đặt hàng qua tin nhắn
Tiền gửi tài khoản – Gửi hàng về đâu
Số lượng hàng loại – người nhận hàng
lúc nào nghe dt ko được gửi lại tin nhắn
0901797909 A hải === 01216070707 bé đẹp
___________________
iPhoneGiaSi Không Có Chi Nhánh
Chỉ Có Duy Nhất 14 Kinh Dương Vương
hotline : 0943000999

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *