iphone 7

0901797909 Anh hải <=> 01216070707 bé đẹp
______________________________
iphone 6 16gb
16 xám likenew 6.2
16 trắng likenew 6.4
16 vàng likenew 6.7
___
98% – 350k
16 xám vỏ zin 99% 6.7
16 trắng vỏ zin 99% 6.9
16 vàng vỏ zin 99% 7.1
______________________________
iphone 6 64gb
64g xám likenew 7.2
64g trắng likenew 7.4
64g vàng likenew 7.7
128g +300k
___
98% – 350k
64g xám vỏ zin 99% 7.7
64g trắng vỏ zin 99% 7.9
64g vàng vỏ zin 99% 8.2
128g +300k
pk zin máy +500k
______________________________
iphone 6 plus 16gb
16 xám likenew 7.3
16 trắng likenew 7.5
16 vàng likenew 7.9
________
98% – 400k
16 xám vỏ zin 99% 7.9
16 trắng vỏ zin 99% 8.1
16 vàng vỏ zin 99% 8.5
pk zin máy +500k
______________________________
iphone 6 plus 64gb
64 xám likenew 8.6
64 trắng likenew 8.8
64 vàng likenew 9.3
________
98% – 400k
64 xám vỏ zin 99% 9.2
64 trắng vỏ zin 99% 9.4
64 vàng vỏ zin 99% 9.9
pk zin máy +500k
______________________________
iphone 6 plus 128gb
128 xám likenew ==
128 trắng likenew ==
128 vàng likenew ==
___
98% – 400k
128 xám vỏ zin 99% ==
128 trắng vỏ zin 99% ==
128 vàng vỏ zin 99% ==
pk zin máy +500k
______________________________
iphone 6S 16gb
16 xám vỏ likenew 8.2
16 hồng vỏ likenew 8.7
___
98% – 450k
16 hồng vỏ zin 99% ==
chưa acti hàng new tbh call
pk zin máy +500k
______________________________
iphone 6s plus
16 hồng vỏ likenew 10.1
16 vàng vỏ likenew 10.1
__
98% – 450k
16 hồng vỏ zin 99% 10.7
16 vàng vỏ zin 99% 10.7
chua acti hàng new tbh call
pk zin máy +500k
______________________________
iphone 5s quốc tế
16 trắng 99% 3.7
32 trắng 99% 4.0
______________________________
iphone 5s lock xã hàng hết ko bán nữa
16 vàng 99% 2.4
32 vàng 99% 2.7
lưu ý > giá bán sỉ khách lẻ mua +300k iphone ipad cũ ko phụ kiện
______________________________
mini 1 wifi 4g
16 đen 98% 3.0
16 trắng 98% 3.2
______________________________
ipad ari wifi 4g
16 trắng 98% 5.1
16 trắng 99% 5.4
______________________________
ipad 4 wifi 4g
16 trắng 98% 4.1
16 trắng 99% 4.3
_______________________________
ipad 3 wifi 4g
16 đen 98% 3.3
16 trắng 98% 3.5
________________________________
không văn tay
6- 16g xám 5.2
6- 16g vàng 5.6
6- 64g vàng 6.6
6+16g vàng 6.7
6+64g vàng 7.9
6+s16g vàng 8.8
________________________________
vỏ xấu kính xấu ko bể
iphone 6 –
16g xám trắng vàng call
64g xám trắng vàng call
128g +300k
iphone 6+
16g xám trắng vàng call
64g xám trắng vàng call
128g + +300k
6s plus
16g hồng vàng call
hàng xấu lựa +100k
_______________________________
lưu ý > giá bán sỉ khách lẻ mua +300k iphone ipad cũ ko phụ kiện
Thời Gian Bảo Hành
5s 6 6plus iPad cũ 10 ngày ,new acti 3 ngày
(nhận bảo hành sau 11h)
thứ 2 => thứ 7: 11h – 17h
___________________
Không Bảo Hành
Treo cáp | Ko imei | icloud văn tay | cảm ứng | màng hình
___________________
Tài Khoản : Cao ngọc thạch
Vcb 0251002735737 <=> Sacom 060128713436
đông Á 0110271712 <=> Agrib 6421205268440
___________________
đặt hàng qua tin nhắn
0901797909 A hải <==> 01216070707 bé đẹp
___________________
iPhoneGiaSi Không Có Chi Nhánh
chỉ có 14 kinh dương vương p13 Q6
hotline 0943000999 hậu