iphone 8 , iphone 8 plus giá re nhất hcm. iphone 8 giá sỉ cho cửa hàng apple

sản phẩm màu giá tình trạng xs ghi chú
iphone x 64g đen 25.000 chưa acti zp phụ kiên zin máy
iphone x 64g trắng 25.000 chưa acti zp phụ kiên zin máy
iphone x 256 đen 28.600 chưa acti zp phụ kiên zin máy
iphone x 256 trắng 28.600 chưa acti zp phụ kiên zin máy

iphone 7 tbh

sản phẩm tbh
màu giá tình trạng xs ghi chú
iphone 7 – 32g
hồng 25.000 chưa acti vn phụ kiên zin máy +900k
iphone 7 – 32g trắng 25.000 chưa acti vn phụ kiên zin máy +900k
iphone 7 – 32g đen 28.600 chưa acti vn phụ kiên zin máy +900k
iphone 7 – 32g vàng 28.600 chưa acti vn phụ kiên zin máy +900k

iphone 7 plus tbh

sản phẩm tbh
 màu giá tình trạng xs
ghi chú
iphone 7 – 32g
hồng 25.000 chưa acti vn phụ kiên zin máy +900k
iphone 7 – 32g trắng 25.000 chưa acti vn phụ kiên zin máy +900k
iphone 7 – 32g đen 28.600 chưa acti vn phụ kiên zin máy +900k
iphone 7 – 32g vàng 28.600 chưa acti vn phụ kiên zin máy +900k

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *