iPhone 11 pro max giá sỉ rẻ nhất | iphone giá sỉ iphone 11 64g 256g 512g | iphone 11 pro 64g 256g 512g I iphone 11 pro max 64g 256g 512giphone giá sỉ iphone 11 64g 256g 512g | iphone 11 pro 64g 256g 512g I iphone 11 pro max 64g 256g 512g

iphone gia si

iPhone 11 pro max giá sỉ rẻ nhất | iphone giá sỉ iphone 11 64g 256g 512g | iphone 11 pro 64g 256g 512g I iphone 11 pro max 64g 256g 512giphone giá sỉ iphone 11 64g 256g 512g | iphone 11 pro 64g 256g 512g I iphone 11 pro max 64g 256g 512g
$$$$$$======$======$$$$$$
Báo Giá iPhone giá sỉ
22 > 25/9/2016
_________________
iphone 7 Plus
32g hồng 25t500
32g vàng 25t500
________________
6 plus cpo
16g xám chưa acti 10350
16g trắg chưa acti 10450
16g vàg. chưa acti 10850
bộ 3 v+t+x = 3 x 10t4
10c giãm 100k/c
_________________
iphone 6S
16g hồng 99% 10t2
vỏ zin +300k
new fullbox +500k
_________________
iPhone 6
16g vàng. 99% 8300
64g vàng. 99% 9300
128 vàng. 99% 9800
64g trắng 99% 9500
vỏ zin +300k
new fullbox +500k
_________________
lưu ý > giá bán sỉ khách lẻ mua +300k
iphone ipad cũ ko phụ kiện
_________________
iPhone 5s
16g xám_ 99% 4100
16g trắng 99% 4200
16g vàng. 99% 4300
32g trắng 99% 4800
32g vàng. 99% 4900
vỏ zin +150k
97% giãm 200k
_________________
iPhone 5
16g đen_ 99% 2900
16g trắng 99% 3000
32g trắng 99% 3200
64g trắng 99% 3300
vỏ zin +100k
97% giãm 200k
________________
ipad ari wifi 4g
16g xám 97% 5200
16g xám 99% 5400
________________
mini 1 wifi 4g
16g đen_ 97% 3150
16g trắng 97% 3500
16g đen_ 99% 3400
16g trắng 99% 3750
10c giảm 100k
________________
ipad 4 wifi 4g
16g đen_ 97% 4100
16g trắng 97% 4300
16g đen_ 99% 4350
16g trắng 99% 4550
10c giảm 100k
________________
ipad 3 wifi 4g
16g đen_ 97% 3450
64g đen_ 97% 3950
16g trắng 97% 3650
16g đen_ 99% 3700
64g đen_ 99% 4200
10c giảm 100k
=====
32g trắng 97% 3950
64g trắng 97% 4150
16g trắng 99% 3900
32g trắng 99% 4200
64g trắng 99% 4400
10c giảm 100k

________________________________________
lưu ý > giá bán sỉ khách lẻ mua +300k
iphone ipad cũ ko phụ kiện
________________
Thời Gian Bảo Hành
5g 5s 6 6plus iPad cũ 10 ngày
(new chưa acti 3 ngày)
(bảo hành sau 11h) thứ 2 => thứ 7: 11h – 17h
__________________
Không Bảo Hành
Treo cáp | Ko imei | icloud
văn tay | cảm ứng | màng hình
____________________________

Đặt hàng qua tin nhắn
Tiền gửi tài khoản – Gửi hàng về đâu
Số lượng hàng loại – người nhận hàng

0943000999
lúc nào nghe dt ko được gửi lại tin nhắn
____________________________
vcb 0251006666666 | Sacom 060211111111
Đông Á 0103001204 | Agrib 1700206017671
Nguyễn Thanh Hậu
iPhoneGiaSi Không Có Chi Nhánh
Chỉ Có Duy Nhất 14 Kinh Dương Vương
iPhone 11 pro max giá sỉ rẻ nhất | iphone giá sỉ iphone 11 64g 256g 512g | iphone 11 pro 64g 256g 512g I iphone 11 pro max 64g 256g 512giphone giá sỉ iphone 11 64g 256g 512g | iphone 11 pro 64g 256g 512g I iphone 11 pro max 64g 256g 512g

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *