iphone giá sỉ

0901797909 bé hải khách tỉnh
01216070707 bé đẹp cửa hàng
mua số lượng sms boss ép giá -200k
F5 cập nhật giá mới 21/11 = >25/12/2016
iphone 7 99%
7- 32g đen 13.2
7- 32g hồng vàng trắng 13.3
7 plus 256 trắng 21.5
ko phụ kiện
______________________________
iphone new tbh hàng chính hãng việt nam
6+ 16g 64g 128g gọi
6s 16 xám. trắng new tbh 8400

6s 16 vàng hồng new tbh 8600

6s plus 16 xám. trắng new tbh 10.1
6s plus 16 hồng vàng new tbh 10.4
6s plus 64 xám. new tbh 12700
6s plus 64 hồng new tbh 13000

phụ kiện zin máy +500k
______________________________
iphone 6 16g màng hình zin
16 xám kính vỏ xấu ==
16 xám vỏ thay 5300
16 xám vỏ zin 99% 5600
____
16 trắng kính vỏ xấu ==
16 trắng vỏ thay 5400
16 trắng vỏ zin 99% 5700
____
16 vàng kính vỏ xấu ==
16 vàng vỏ thay 5600
16 vàng vỏ zin 99% 5900
phụ kiện zin máy +500k
______________________________
iphone 6 64g màng hình zin
64 xám kính vỏ xấu ==
64 xám vỏ thay 6000
64 xám vỏ zin 99% 6300
____
64 trắng kính vỏ xấu ==
64 trắng vỏ thay 6100
64 trắng vỏ zin 99% 6400
____
64 vàng kính vỏ xấu ==
64 vàng vỏ thay 6300
64 vàng vỏ zin 99% 6600
phụ kiện zin máy +500k
______________________________
6 plus 16gb màng hình zin
16 xám kính vỏ xấu ==
16 xám vỏ thay 6700
16 xám vỏ zin 99% 7100
____
16 trắng kính vỏ xấu ==
16 trắng vỏ thay 6800
16 trắng vỏ zin 99% 7200
____
16 vàng kính vỏ xấu ==
16 vàng vỏ thay 7200
16 vàng vỏ zin 99% 7600
phụ kiện zin máy +500k
______________________________
6 plus 64g màng hình zin
64 xám kính vỏ xấu ==
64 xám vỏ thay 7600
64 xám vỏ zin 99% 8000
____
64 trắng kính vỏ xấu ==
64 trắng vỏ thay 7700
64 trắng vỏ zin 99% 8100
____
64 vàng kính vỏ xấu ==
64 vàng vỏ thay 8100
64 vàng vỏ zin 99% 8500
new chưa acti +900k
phụ kiện zin máy +500k
______________________________
6 plus 128g màng hình zin
128 xám kính vỏ xấu ==
128 xám vỏ thay 8100
128 xám vỏ zin 99% 8500
____
128 trắng kính vỏ xấu ==
128 trắng vỏ thay 8100
128 trắng vỏ zin 99% 8500
____
128 vàng kính vỏ xấu ==
128 vàng vỏ thay 8500
128 vàng vỏ zin 99% 8900
new chưa acti +900k
phụ kiện zin máy +500k
______________________________
iphone 6s 16gb màng hình zin
16 xám kính vỏ xấu 6700
16 xám vỏ thay 7200
16 xám vỏ zin 99% 7700
____
16 trắng kính vỏ xấu 6800
16 trắng vỏ thay 7300
16 trắng vỏ zin 99% 7800
____
16 hồng kính vỏ xấu 7000
16 hồng vỏ thay 7500
16 hồng vỏ zin 99% 8000
____
16 vàng kính vỏ xấu 7000
16 vàng vỏ thay 7500
16 vàng vỏ zin 99% 8000
new chưa acti +700k
phụ kiện zin máy +500k
______________________________
iphone 6s 64gb màng hình zin
64 hồng kính vỏ xấu 8400
64 hồng vỏ thay 8900
64 hồng vỏ zin 99% 9400
____
64 vàng kính vỏ xấu 8500
64 vàng vỏ thay 9000
64 vàng vỏ zin 99% 9500
new chưa acti +900k
phụ kiện zin máy +500k
______________________________
6s plus 16gb màng hình zin
16 xám kính vỏ xấu 8000
16 xám vỏ thay 8600
16 xám vỏ zin 99% 9000
____
16 trắng kính vỏ xấu 8100
16 trắng vỏ thay 8700
16 trắng vỏ zin 99% 9100
____
16 hồng kính vỏ xấu 8400
16 hồng vỏ thay 9000
16 hồng vỏ zin 99% 9400
____
16 vàng kính vỏ xấu 8600
16 vàng vỏ thay 9200
16 vàng vỏ zin 99% 9600
new chưa acti + 900k
phụ kiện zin máy +500k
______________________________
6s plus 64gb màng hình zin
64 xám kính vỏ xấu 10.5
64 xám vỏ thay 11.1
64 xám vỏ zin 99% 11.6
____
64 hồng kính vỏ xấu 10.8
64 hồng vỏ thay 11.4
64 hồng vỏ zin 99% 11.9
new chưa acti +900k
phụ kiện zin máy +500k
lưu ý > giá bán sỉ khách lẻ mua +300k iphone ipad cũ ko phụ kiện
______________________________
ipad ari wifi 4g
16 trắng 98% 5000
______________________________
không văn tay
6- 16g 5000,  64g 5600
6+ 16g 6100, 64g 7100
6s plus 16g ==
6s plus 64g ==
________________________________
lưu ý > giá bán sỉ khách lẻ mua +300k iphone ipad cũ ko phụ kiện
Thời Gian Bảo Hành
5s 6 6plus iPad cũ 10 ngày ,new acti 3 ngày
(nhận bảo hành sau 11h)
thứ 2 => thứ 7: 11h – 17h
___________________
Không Bảo Hành
Treo cáp | Ko imei | icloud văn tay | cảm ứng | màng hình
___________________
Tài Khoản : Cao ngọc thạch
Vcb 0251002735737 <=> Sacom 060128713436
đông Á 0110271712 <=> Agrib 6421205268440
___________________
đặt hàng qua tin nhắn
0901797909 bé hải <==> 01216070707 bé đẹp
iPhoneGiaSi.vn Không Có Chi Nhánh
chỉ có 14 kinh dương vương p13 Q6 boss 0943000999 hậu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *