iphone giá sỉ, http://iphonegiasi.vn/ , http://iphonegiasi.net , http://iphonegiasi.com.vn/ http://www.iphonegiasi.net.vn/ , http://www.iphoneipadgiasi.vn/

bảng giá iphone sỉ
28/5 => 3/6/2015
lưu ý > iphone giá sỉ bán buôn cho cửa hàng khách lẻ mua +400k
đã ghi giá bán rồi
xin đừng hỏi iphone 4 giá bao nhiêu
8gb đen 96% ===
16g đen 96% 1t95
32g đen 96% 2t05
=====
8gb đen likenew 99% ===
16g đen likenew 99% 2t05
32g đen likenew 99% 2t15
=====
16g đen (full box) new 2t3
32g đen (full box) new 2t4
___________________________
iphone ipad cũ không phụ kiện
8gb trắng 96% ===
16g trắng 96% 2t05
32g trắng 96% 2t15
=====
8gb trắng likenew 99% ===
16g trắng likenew 99% 2t15
32g trắng likenew 99% 2t25
=====
16g trắng (full box) new 2t4
32g trắng (full box) new 2t5
____________________________
lưu ý > bán buôn cho cửa hàng khách lẻ mua +400k
iphone ipad cũ không phụ kiện
đã ghi giá bán rồi
xin đừng hỏi iphone 4s giá bao nhiêu
8gb đen 96% 2t00
16g đen 96% 2t40
32g đen 96% 2t55
64g đen 96% 2t65
=====
8gb đen likenew 99% 2t15
16g đen likenew 99% 2t50
32g đen likenew 99% 2t70
64g đen likenew 99% 2t80
=====
16g đen (full box) new 2t8
32g đen (full box) new 3t0
64g đen (full box) new 3t1
___________________________
iphone ipad cũ không phụ kiện
16g trắng 96% 2t45
32g trắng 96% 2t65
64g trắng 96% 2t75
=====
16g trắng likenew 99% 2t6
32g trắng likenew 99% 2t8
64g trắng likenew 99% 2t9
=====
16g trắng (full box) new 2t9
32g trắng (full box) new 3t1
64g trắng (full box) new 3t2
___________________________
iphone ipad cũ không phụ kiện
lưu ý > bán buôn cho cửa hàng khách lẻ mua +400k
đã ghi giá bán rồi
xin đừng hỏi iphone 5 giá bao nhiêu
iphone 5 16g lên 5s gold 4t9
iphone 5 32g lên 5s gold 5t1
iphone 5 64g lên 5s gold 5t2
=====
iphone 5 16g lên 6 gold 5t2
iphone 5 32g lên 6 gold 5t4
iphone 5 64g lên 6 gold 5t5
___________________________
đã ghi giá bán rồi
xin đừng hỏi iphone 5 giá bao nhiêu
16g đen kính vỏ xấu 90% 4t0
32g đen kính vỏ xấu 90% 4t2
64g đen kính vỏ xấu 90% 4t3
=====
16g đen 97% 4t2
32g đen 97% 4t4
64g đen 97% 4t5
=====
16g đen likenew 99% 4t4
32g đen likenew 99% 4t6
64g đen likenew 99% 4t7
=====
16g đen new 4t6
32g đen new 4t8
64g đen new 4t9
=====
16g đen fullbox new 5t0
32g đen fullbox new 5t2
64g đen fullbox new 5t3
___________________________
iphone ipad cũ không phụ kiện
iphone 5 trắng
16g trắng 97% 4t6
32g trắng 97% 4t8
64g trắng 97% 4t9
=====
16g trắng likenew 99% 4t8
32g trắng likenew 99% 5t0
64g trắng likenew 99% 5t1
=====
16g trắng new 5t0
32g trắng new 5t2
64g trắng new 5t3
=====
16g trắng fullbox new 5t4
32g trắng fullbox new 5t6
64g trắng fullbox new 5t7

__________________________
lưu ý > iphone giá sỉ bán buôn cho cửa hàng khách lẻ mua +400k
iphone ipad cũ không phụ kiện
đã ghi giá bán rồi
xin đừng hỏi iphone 5s giá bao nhiêu
16g xám 98% 6t3
32g xám 98% 6t6
64g xám 98% 6t8
=====
16g xám likenew 99% 6t5
32g xám likenew 99% 6t8
64g xám likenew 99% 7t0
=====
16g xám new 6t7
32g xám new 7t0
64g xám new 7t2
=====
16g xám fullbox new 7t1
32g xám fullbox new 7t4
64g xám fullbox new 7t6
___________________________
iphone ipad cũ không phụ kiện
iphone 5s trắng
16g trắng 98% 6t7
32g trắng 98% 7t0
64g trắng 98% 7t2
=====
16g trắng likenew 99% 6t9
32g trắng likenew 99% 7t2
64g trắng likenew 99% 7t4
=====
16g trắng new 7t2
32g trắng new 7t5
64g trắng new 7t7
=====
16g trắng fullbox new 7t7
32g trắng fullbox new 8t0
64g trắng fullbox new 8t2
_____________________________
iphone ipad cũ không phụ kiện
iphone 5s vàng
16g vàng 98% 7t3
32g vàng 98% 7t6
64g vàng 98% 7t8
=====
16g vàng likenew 99% 7t5
32g vàng likenew 99% 7t8
64g vàng likenew 99% 8t0
=====
16g vàng new 7t8
32g vàng new 8t1
64g vàng new 8t3
=====
16g vàng fullbox new 8t2
32g vàng fullbox new 8t5
64g vàng fullbox new 8t7
__________________________
16g xám likenew 98% 13t0
64g xám likenew 98% 14t2
=====
iphone 6 plus trắng

16g trắng likenew 98% 13t5
64g trắng likenew 98% 14t8
=====
iphone 6 plus gold

16g gold likenew 98% 14t0
16g gold new 15t0
_____________________________
lưu ý > giá sỉ bán buôn cho cửa hàng khách lẻ mua +400k
16g đen new 10t4
64g đen new 12t0
128 đen new 13t0
_____________________________
16g đen likenew 99% 7t8
32g đen likenew 99% ==
=====
16g trắng likenew 99% 8t0
32g trắng likenew 99% ==
_____________________________
16g đen likenew 99% 4t8
32g đen likenew 99% ==
=====
16g trắng likenew 99% 5t0
32g trắng likenew 99% ==
_____________________________
16g đen 98% 5t6
32g đen 98% 5t8
=====
16g trắng 98% 5t8
32g trắng 98% 6t0
_____________________________
16g đen 98% 4t3
32g đen 98% ==
=====
16g đen likenew 99% 4t5
32g đen likenew 99% ==
=====
16g trắng 98% 4t5
32g trắng 98% ==
=====
16g trắng likenew 99% 4t7
32g trắng likenew 99% ==
_____________________________
16g đen 98% 3t7
32g đen 98% 3t9
=====
16g trắng 98% 3t9
32g trắng 98% 4t1
_____________________________
ipad 1 16g 3g 98% 2t2
ipad 1 32g 3g 98% 2t3
ipad 1 64g 3g 98% 2t4
=====
ipad 1 16g 3g likenew 99% 2t3
ipad 1 32g 3g likenew 99% 2t4
ipad 1 64g 3g likenew 99% 2t5
________________
Chế độ bảo hành
iphone 4 4s 15 ngày | 5 5s ipad máy 10 ngày
Trả máy bảo hành sau 1h nhận
0943000999 a hậu hàng bán đúng giá
(đia chỉ : 14 kinh dương vương p13 Q6 hcm gần hãng xe toyota)
thứ 2 > 7 làm việc 9 => 7 tối | chủ nhật 9 => 2 chiều
Không bảo hành
đối với các trường hợp
Treo cáp => ko imei => màn hình =>
icloud => văn tay 5s => pin 4 4s
đặt hàng qua tin nhắn
tên + số dt nhận | số lượng hàng
gửi tài khoản | gửi hàng về.
(toa hàng gửi tỉnh 20tr >10 máy)
Vietcombank 0251006666666 | Sacombak 060211111111
Đông á 0103001204| Agribank 1700206017671 | Nguyễn Thanh Hậu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *