iphone gia si mua o dau, iphone giá sỉ mua ở đâu, ở đâu bán iphone giá sỉ

0901797909 a hải khách tỉnh
01216070707 bé đẹp hcm
mua số lượng xx
sms ép giá 100k 150k 200k
F5 giá mới 10/4 = >15/4/2017
iphone 7
7- 32g 98% 11.5
7- 32g đen_ trắng 99% 12.1
7- 32g vàng hồng 99% 12.1
7+32g đen_ trắng 99% 15.3
7+32g vàng hồng 99% 15.3
____________________________
New TBH chưa acti
được bảo hành chính hãng
6s16g xám_ new 8050
6s16g trắng new 8050
6s16g hồng new 8250
6s16g vàng new 8500
___
6sp16 xám_ new 9250
6sp16 hồng new 9450
6sp16 vàng new 9700
combo 20c giãm 150k
hộp phụ kiện zin +500k
____________________________
New TBH chưa acti
được bảo hành chính hãng
7- 32 đen_ trắng 12900
7- 32 vàng hồng 12900
7+ 32 đen_ trắng ==
7+ 32 vàng hồng ==
____________________________
5s 16g bảo hành pin +80k
ko vân tay -400k
16 kxvx 2400
16 kính đẹp 2550
16 xám trắng 98% 2700
16 xám trắng võ thay 2850
___
16 kxvx 2500
16 kính đẹp 2650
16 vàng 98% 2800
16 vàng võ thay 2950
____________________________
5s 32g bảo hành pin +80k
32 kvxv 2850
32 kính đep 3000
32 xám trắng 98% 3150
32 xám trắng vỏ thay 3350
32 xám trắng zin 99% 3400
____
32 kvxv 2950
32 kính đep 3100
32 vàng 98% 3250
32 vàng vỏ thay 3450
32 vàng zin 99% 3500
____________________________
iphone 6 cụm
6- 16g kvt + hư mh 3200
6+16g kvt + ko mh 3750
6+64g kvt + ko mh 4750
____________________________
iphone 6 bảo hành pin +80k
ko lấy màn hình 450k
16 xám_ kxvx 4200
16 trắng kxvx 4200
16 vàng kxvx 4400
____
16 xám_ vỏ thay 4700
16 trắng vỏ thay 4700
16 vàng vỏ thay 4900
____
98% = võ thay
16 xám_ vỏ zin 99% 5000
16 trắng vỏ zin 99% 5000
16 vàng vỏ zin 99% 5200
phụ kiện zin máy +400k
____________________________
iphone 6 plus hết
____________________________
iphone 6s 16g
16 xám_ kxvx 5800
16 trắng kxvx 5800
16 hồng kxvx 5900
16 vàng kxvx 6100
____
16 xám_ vỏ thay 6400
16 trắng vỏ thay 6400
16 hồng vỏ thay 6500
16 vàng vỏ thay 6700
____
16 xám_ vỏ zin 99% 6800
16 trắng vỏ zin 99% 6800
16 hồng vỏ zin 99% 6900
16 vàng vỏ zin 99% 7100
phụ kiện zin máy +500k
____________________________
iphone 6s 64g
64 xám_ vỏ thay ==
64 trắng vỏ thay ==
64 hồng vỏ thay ==
64 vàng vỏ thay ==
phụ kiện zin máy +500k
____________________________
6s plus 16g
16 xám_ kxvx 7600
16 trắng kxvx 7600
16 hồng kxvx 7750
16 vàng kxvx 7900
____
16 xám_ vỏ thay 8100
16 trắng vỏ thay 8100
16 hồng vỏ thay 8250
16 vàng vỏ thay 8400
____
16 xám_ vỏ zin 99% 8500
16 trắng vỏ zin 99% 8500
16 hồng vỏ zin 99% 8650
16 vàng vỏ zin 99% 8800
phụ kiện zin máy +500k
____________________________
6s plus 64g thứ 7 có hàng
64g đen kxvx ==
64g hồng kxvx ==
64g vàng kxvx ==
____
64g đen_ vỏ thay ==
64g hồng vỏ thay ==
64g vàng vỏ thay ==
____
64g đen_ vỏ zin 99% ==
64g hồng vỏ zin 99% ==
64g vàng vỏ zin 99% ==
phụ kiện zin máy +500k
____________________________
ipad Pro 9.7 (4G)
32g đen_  99% 11.2
32g trắng 99% 11.2
32g vàng 99% 11.8
32g hồng 99% 11.8
_________________
ipad air 2 (4G)
16g đen_  likenew 7400
16g trắng likenew 7600
16g vàng. likenew 7900
_____
64g đen_  likenew 9100
64g trắng likenew 9300
64g vàng. likenew 9600
_____
128g đen_ likenew 10.2
128g trắng likenew 10.2
____________________________
ipad 4 (4G)
16g trắng 99% 4400
____________________________
iphone 6 cụm
6- 16g kvt + hư mh 3200
6+16g kvt + ko  mh 3750
6+64g kvt + ko  mh 4750
____________________________
không văn tay 98%
6-  16gb 4000
6s 16gb 5500, 64g 7800
6sp 16g 6900
_____________________________
lưu ý > giá bán sỉ khách lẻ mua +300k iphone ipad cũ ko phụ kiện
Thời Gian Bảo Hành
5s 6 6plus iPad cũ 10 ngày ,new acti 3 ngày
(nhận bảo hành sau 11h)
thứ 2 => thứ 7: 11h – 17h
______________________________
Không Bảo Hành
Treo cáp | Ko imei | icloud | văn tay | cảm ứng | màn hình
______________________________
Tài Khoản : Cao ngọc thạch
Vcb 0251002735737 <=> Sacom 060128713436
đông Á 0110271712 <=> Agriba 6421205268440
______________________________
đặt hàng qua tin nhắn
mua số lượng
gọi ép giá 100k-150k-200k
0901797909 A hải gửi tỉnh
01216070707 bé đẹp cửa hàng
iPhoneGiaSi.vn Không Có Chi Nhánh
chỉ có 14 kinh dương vương p13 Q6
boss 0943000999 hậu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *