iPhone 11 pro max giá sỉ rẻ nhất | iphone giá sỉ iphone 11 64g 256g 512g | iphone 11 pro 64g 256g 512g I iphone 11 pro max 64g 256g 512giphone giá sỉ iphone 11 64g 256g 512g | iphone 11 pro 64g 256g 512g I iphone 11 pro max 64g 256g 512g

iphone gia si mua o dau

iPhone 11 pro max giá sỉ rẻ nhất | iphone giá sỉ iphone 11 64g 256g 512g | iphone 11 pro 64g 256g 512g I iphone 11 pro max 64g 256g 512giphone giá sỉ iphone 11 64g 256g 512g | iphone 11 pro 64g 256g 512g I iphone 11 pro max 64g 256g 512g
Thông Báo Sever Apple Lỗi
5S Không Reset Dòng 2 Hoặc Restore Máy Active Lại..!
0901797909 Anh hải <=> 01216070707 bé đẹp
F5 cập nhật giá mới 1/11 = >3/11
iphone 7
32 black new 16.4
______________________________
iphone 7 plus
256 jet black new 25.8
______________________________
iphone 6 plus cpo
16 xám active 9.9
16 trắng active 9.9
16 vàng active 10.4
______________________________
iphone 6s plus
98% – 300k
16 hồng vỏ foxcom 10.4
16 vàng vỏ foxcom 10.4
16 hồng vỏ zin 99% 10.8
16 vàng vỏ zin 99% 10.8
pk zin máy +500k
______________________________
iphone 6S 16gb
16 xám. vỏ foxcom 8.4
16 hồng vỏ foxcom 8.9
_____
98% – 300k
16 xám vỏ zin 99% 8.8
16 hồng vỏ zin 99% 9.3
pk zin máy +500k
______________________________
iphone 6 plus 16gb
16 xám vỏ foxcom 7.6
16 trắng vỏ foxcom 7.8
16 vàng vỏ foxcom 8.3
________
98% – 300k
16 xám vỏ zin 99% 8.0
16 trắng vỏ zin 99% 8.2
16 vàng vỏ zin 99% 8.7
pk zin máy +500k
______________________________
iphone 6 plus 64gb
64 xám vỏ foxcom 8.9
64 trắng vỏ foxcom 9.1
64 vàng vỏ foxcom 9.6
________
98% – 300k
64 xám vỏ zin 99% 9.4
64 trắng vỏ zin 99% 9.6
64 vàng vỏ zin 99% 10.1
128 + 500k
pk zin máy +500k
______________________________
iphone 6 16gb
16 xám vỏ foxcom 6.5
16 trắng vỏ foxcom 6.7
16 vàng vỏ foxcom 6.9
________
98% – 200k
16 xám vỏ zin 99% 6.9
16 trắng vỏ zin 99% 7.1
16 vàng vỏ zin 99% 7.3
______________________________
iphone 6 64gb
64g xám vỏ foxcom 7.5
64g trắng vỏ foxcom 7.7
64g vàng vỏ foxcom 7.9
128g +300k
________
98% – 200k
64g xám vỏ zin 99% 7.9
64g trắng vỏ zin 99% 8.1
64g vàng vỏ zin 99% 8.3
128g +300k
pk zin máy +500k
______________________________
iphone 5s quốc tế
16 trắng 99% 3.7
32 trắng 99% 4.1
______________________________
iphone 5s lock xã hàng hết ko bán nữa
16 trắng 99% 2.3
16 vàng. 99% 2.4
32 vàng. 99% 2.7
lưu ý > giá bán sỉ khách lẻ mua +300k iphone ipad cũ ko phụ kiện
______________________________
mini 1 wifi 4g
16 đen 98% 3.1
16 trắng 98% 3.3
______________________________
ipad 4 wifi 4g
16 trắng 98%>99% 4.3
_______________________________
ipad 3 wifi 4g
16 đen 98% 3.3

16 trắng 98% 3.5
________________________________
không văn tay
6- 16g vàng 5900
6- 64g vàng 6900
6+16g vàng 6900
6+s16g vàng 8900
________________________________
vỏ xấu kính xấu ko bể
6- 16g xám kxvx call
6- 16g trắng kxvx call
6- 16g vàng kxvx call
_______
6- 64g xám kxvx call
6- 64g trắng kxvx call
6- 64g vàng kxvx call
6- 128g +300k
_______
6+64g vàng kxvx call
6+64g vàng kxvx call
6+64g vàng kxvx call
6+128g +300k
_______
6s plus 16g hồng kxvx call
6s plus 16g vàng kxvx call
hàng xấu lựa +100k
máy xấu dưới 5c +100k
_______________________________
lưu ý > giá bán sỉ khách lẻ mua +300k iphone ipad cũ ko phụ kiện
Thời Gian Bảo Hành
5s 6 6plus iPad cũ 10 ngày ,new acti 3 ngày
(nhận bảo hành sau 11h)
thứ 2 => thứ 7: 11h – 17h
___________________
Không Bảo Hành
Treo cáp | Ko imei | icloud văn tay | cảm ứng | màng hình
___________________
Tài Khoản : Cao ngọc thạch
Vcb 0251002735737 <=> Sacom 060128713436
đông Á 0110271712 <=> Agrib 6421205268440
___________________
đặt hàng qua tin nhắn
Tiền gửi tài khoản – Gửi hàng về đâu
Số lượng hàng loại – người nhận hàng
lúc nào nghe dt ko được gửi lại tin nhắn
0901797909 A hải <==> 01216070707 bé đẹp
___________________
iPhoneGiaSi Không Có Chi Nhánh
chỉ có 14 kinh dương vương p13 Q6 hotline 0943000999 hậu
iPhone 11 pro max giá sỉ rẻ nhất | iphone giá sỉ iphone 11 64g 256g 512g | iphone 11 pro 64g 256g 512g I iphone 11 pro max 64g 256g 512giphone giá sỉ iphone 11 64g 256g 512g | iphone 11 pro 64g 256g 512g I iphone 11 pro max 64g 256g 512g

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *