iphone gia si mua o dau

Thông Báo Sever Apple Lỗi
5S Không Reset Dòng 2 Hoặc Restore Máy Active Lại..!
0901797909 Anh hải <=> 01216070707 bé đẹp
F5 cập nhật giá mới 1/11 = >3/11
iphone 7
32 black new 16.4
______________________________
iphone 7 plus
256 jet black new 25.8
______________________________
iphone 6 plus cpo
16 xám active 9.9
16 trắng active 9.9
16 vàng active 10.4
______________________________
iphone 6s plus
98% – 300k
16 hồng vỏ foxcom 10.4
16 vàng vỏ foxcom 10.4
16 hồng vỏ zin 99% 10.8
16 vàng vỏ zin 99% 10.8
pk zin máy +500k
______________________________
iphone 6S 16gb
16 xám. vỏ foxcom 8.4
16 hồng vỏ foxcom 8.9
_____
98% – 300k
16 xám vỏ zin 99% 8.8
16 hồng vỏ zin 99% 9.3
pk zin máy +500k
______________________________
iphone 6 plus 16gb
16 xám vỏ foxcom 7.6
16 trắng vỏ foxcom 7.8
16 vàng vỏ foxcom 8.3
________
98% – 300k
16 xám vỏ zin 99% 8.0
16 trắng vỏ zin 99% 8.2
16 vàng vỏ zin 99% 8.7
pk zin máy +500k
______________________________
iphone 6 plus 64gb
64 xám vỏ foxcom 8.9
64 trắng vỏ foxcom 9.1
64 vàng vỏ foxcom 9.6
________
98% – 300k
64 xám vỏ zin 99% 9.4
64 trắng vỏ zin 99% 9.6
64 vàng vỏ zin 99% 10.1
128 + 500k
pk zin máy +500k
______________________________
iphone 6 16gb
16 xám vỏ foxcom 6.5
16 trắng vỏ foxcom 6.7
16 vàng vỏ foxcom 6.9
________
98% – 200k
16 xám vỏ zin 99% 6.9
16 trắng vỏ zin 99% 7.1
16 vàng vỏ zin 99% 7.3
______________________________
iphone 6 64gb
64g xám vỏ foxcom 7.5
64g trắng vỏ foxcom 7.7
64g vàng vỏ foxcom 7.9
128g +300k
________
98% – 200k
64g xám vỏ zin 99% 7.9
64g trắng vỏ zin 99% 8.1
64g vàng vỏ zin 99% 8.3
128g +300k
pk zin máy +500k
______________________________
iphone 5s quốc tế
16 trắng 99% 3.7
32 trắng 99% 4.1
______________________________
iphone 5s lock xã hàng hết ko bán nữa
16 trắng 99% 2.3
16 vàng. 99% 2.4
32 vàng. 99% 2.7
lưu ý > giá bán sỉ khách lẻ mua +300k iphone ipad cũ ko phụ kiện
______________________________
mini 1 wifi 4g
16 đen 98% 3.1
16 trắng 98% 3.3
______________________________
ipad 4 wifi 4g
16 trắng 98%>99% 4.3
_______________________________
ipad 3 wifi 4g
16 đen 98% 3.3

16 trắng 98% 3.5
________________________________
không văn tay
6- 16g vàng 5900
6- 64g vàng 6900
6+16g vàng 6900
6+s16g vàng 8900
________________________________
vỏ xấu kính xấu ko bể
6- 16g xám kxvx call
6- 16g trắng kxvx call
6- 16g vàng kxvx call
_______
6- 64g xám kxvx call
6- 64g trắng kxvx call
6- 64g vàng kxvx call
6- 128g +300k
_______
6+64g vàng kxvx call
6+64g vàng kxvx call
6+64g vàng kxvx call
6+128g +300k
_______
6s plus 16g hồng kxvx call
6s plus 16g vàng kxvx call
hàng xấu lựa +100k
máy xấu dưới 5c +100k
_______________________________
lưu ý > giá bán sỉ khách lẻ mua +300k iphone ipad cũ ko phụ kiện
Thời Gian Bảo Hành
5s 6 6plus iPad cũ 10 ngày ,new acti 3 ngày
(nhận bảo hành sau 11h)
thứ 2 => thứ 7: 11h – 17h
___________________
Không Bảo Hành
Treo cáp | Ko imei | icloud văn tay | cảm ứng | màng hình
___________________
Tài Khoản : Cao ngọc thạch
Vcb 0251002735737 <=> Sacom 060128713436
đông Á 0110271712 <=> Agrib 6421205268440
___________________
đặt hàng qua tin nhắn
Tiền gửi tài khoản – Gửi hàng về đâu
Số lượng hàng loại – người nhận hàng
lúc nào nghe dt ko được gửi lại tin nhắn
0901797909 A hải <==> 01216070707 bé đẹp
___________________
iPhoneGiaSi Không Có Chi Nhánh
chỉ có 14 kinh dương vương p13 Q6 hotline 0943000999 hậu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *