iphonegiasi.com

0901797909 bé hải khách tỉnh
01216070707 bé đẹp cửa hàng
mua số lượng sms boss ép giá -200k
F5 cập nhật giá mới 21/11 = >25/12/2016
iphone 7 99%
32g đen 13.1
32g hồng vàng trắng 13.3
____
7 plus 256 trắng 21.5
ko phụ kiện
______________________________
iphone new tbh hàng chính hãng vn
iphone 6s
16 xám. trắng new tbh 8500
16 vàng hồng new tbh 8800
____
iphone 6s plus
16 xám. trắng new tbh 10100
16 hồng vàng new tbh 10400
64 xám. new tbh 12700
64 hồng new tbh 13000

phụ kiện zin máy +500k
______________________________
iphone 6 16gb
16 xám kính vỏ xấu ==
16 xám vỏ thay 5400
16 xám vỏ zin 99% 5800
____
16 trắng kính vỏ xấu ==
16 trắng vỏ thay 5600
16 trắng vỏ zin 99% 6000
____
16 vàng kính vỏ xấu ==
16 vàng vỏ thay 5800
16 vàng vỏ zin 99% 6200
phụ kiện zin máy +500k
______________________________
iphone 6 64gb
64 xám kính vỏ xấu ==
64 xám vỏ thay 6200
64 xám vỏ zin 99% 6600
____
64 trắng kính vỏ xấu ==
64 trắng vỏ thay 6400
64 trắng vỏ zin 99% 6800
____
64 vàng kính vỏ xấu ==
64 vàng vỏ thay 6600
64 vàng vỏ zin 99% 7000
phụ kiện zin máy +500k
______________________________
6 plus 16gb
16 xám kính vỏ xấu ==
16 xám vỏ thay 6800
16 xám vỏ zin 99% 7300
____
16 trắng kính vỏ xấu ==
16 trắng vỏ thay 7000
16 trắng vỏ zin 99% 7500
____
16 vàng kính vỏ xấu ==
16 vàng vỏ thay 7400
16 vàng vỏ zin 99% 7900
phụ kiện zin máy +500k
______________________________
6 plus 64gb
64 xám kính vỏ xấu ==
64 xám vỏ thay 7800
64 xám vỏ zin 99% 8300
____
64 trắng kính vỏ xấu ==
64 trắng vỏ thay 7900
64 trắng vỏ zin 99% 8400
____
64 vàng kính vỏ xấu ==
64 vàng vỏ thay 8300
64 vàng vỏ zin 99% 8800
new chưa acti +900k
phụ kiện zin máy +500k
______________________________
6 plus 128gb
128 xám kính vỏ xấu ==
128 xám vỏ thay 8300
____
128 trắng kính vỏ xấu ==
128 trắng vỏ thay 8300
128 trắng vỏ zin 99% 8700
____
128 vàng kính vỏ xấu ==
128 vàng vỏ thay 8700
new chưa acti +900k
phụ kiện zin máy +500k
______________________________
iphone 6s 16gb
16 xám kính vỏ xấu 6800
16 xám vỏ thay 7300
16 xám vỏ zin 99% 7700
____
16 trắng kính vỏ xấu 6900
16 trắng vỏ thay 7400
16 trắng vỏ zin 99% 7800
____
16 hồng kính vỏ xấu 7100
16 hồng vỏ thay 7600
16 hồng vỏ zin 99% 8000
____
16 vàng kính vỏ xấu 7200
16 vàng vỏ thay 7700
16 vàng vỏ zin 99% 8100
new chưa acti +900k
phụ kiện zin máy +500k
______________________________
iphone 6s 64gb
64 hồng kính vỏ xấu ==
64 hồng vỏ thay ==
64 hồng vỏ zin 99% ==
____
64 vàng kính vỏ xấu ==
64 vàng vỏ thay ==
64 vàng vỏ zin 99% ==
new chưa acti +900k
phụ kiện zin máy +500k
______________________________
6s plus 16gb
16 xám kính vỏ xấu 8000
16 xám vỏ thay 8600
16 xám vỏ zin 99% 9000
____
16 trắng kính vỏ xấu 8100
16 trắng vỏ thay 8700
16 trắng vỏ zin 99% 9100
____
16 hồng kính vỏ xấu 8500
16 hồng likenew 9100
16 hồng vỏ zin 99% 9500
____
16 vàng kính vỏ xấu 8600
16 vàng vỏ thay 9200
16 vàng vỏ zin 99% 9600
new chưa acti + 900k
phụ kiện zin máy +500k
______________________________
6s plus 64gb
64 xám kính vỏ xấu 10600
64 xám vỏ thay 11200
64 xám vỏ zin 99% 11700
____
64 hồng kính vỏ xấu 10900
64 hồng vỏ thay 11500
64 hồng vỏ zin 99% 12000
new chưa acti +1tr
phụ kien zin máy +500k
lưu ý > giá bán sỉ khách lẻ mua +300k iphone ipad cũ ko phụ kiện
______________________________
ipad ari wifi 4g
16 trắng 98% 5000
______________________________
ipad 4 wifi 4g
16 trắng 98% 3700
________________________________
không văn tay
6- 16g 5000,  64g 5600
6+ 16g 6100, 64g 7100
6s plus 16g ==
6s plus 64g ==
________________________________
lưu ý > giá bán sỉ khách lẻ mua +300k iphone ipad cũ ko phụ kiện
Thời Gian Bảo Hành
5s 6 6plus iPad cũ 10 ngày ,new acti 3 ngày
(nhận bảo hành sau 11h)
thứ 2 => thứ 7: 11h – 17h
___________________
Không Bảo Hành
Treo cáp | Ko imei | icloud văn tay | cảm ứng | màng hình
___________________
Tài Khoản : Cao ngọc thạch
Vcb 0251002735737 <=> Sacom 060128713436
đông Á 0110271712 <=> Agrib 6421205268440
___________________
đặt hàng qua tin nhắn
0901797909 bé hải <==> 01216070707 bé đẹp
iPhoneGiaSi.vn Không Có Chi Nhánh
chỉ có 14 kinh dương vương p13 Q6 boss 0943000999 hậu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *