iPhone 11 pro max giá sỉ rẻ nhất | iphone giá sỉ iphone 11 64g 256g 512g | iphone 11 pro 64g 256g 512g I iphone 11 pro max 64g 256g 512giphone giá sỉ iphone 11 64g 256g 512g | iphone 11 pro 64g 256g 512g I iphone 11 pro max 64g 256g 512g

iphonegiasi.com

iPhone 11 pro max giá sỉ rẻ nhất | iphone giá sỉ iphone 11 64g 256g 512g | iphone 11 pro 64g 256g 512g I iphone 11 pro max 64g 256g 512giphone giá sỉ iphone 11 64g 256g 512g | iphone 11 pro 64g 256g 512g I iphone 11 pro max 64g 256g 512g
0901797909 bé hải khách tỉnh
01216070707 bé đẹp cửa hàng
mua số lượng sms boss ép giá -200k
F5 cập nhật giá mới 21/11 = >25/12/2016
iphone 7 99%
32g đen 13.1
32g hồng vàng trắng 13.3
____
7 plus 256 trắng 21.5
ko phụ kiện
______________________________
iphone new tbh hàng chính hãng vn
iphone 6s
16 xám. trắng new tbh 8500
16 vàng hồng new tbh 8800
____
iphone 6s plus
16 xám. trắng new tbh 10100
16 hồng vàng new tbh 10400
64 xám. new tbh 12700
64 hồng new tbh 13000

phụ kiện zin máy +500k
______________________________
iphone 6 16gb
16 xám kính vỏ xấu ==
16 xám vỏ thay 5400
16 xám vỏ zin 99% 5800
____
16 trắng kính vỏ xấu ==
16 trắng vỏ thay 5600
16 trắng vỏ zin 99% 6000
____
16 vàng kính vỏ xấu ==
16 vàng vỏ thay 5800
16 vàng vỏ zin 99% 6200
phụ kiện zin máy +500k
______________________________
iphone 6 64gb
64 xám kính vỏ xấu ==
64 xám vỏ thay 6200
64 xám vỏ zin 99% 6600
____
64 trắng kính vỏ xấu ==
64 trắng vỏ thay 6400
64 trắng vỏ zin 99% 6800
____
64 vàng kính vỏ xấu ==
64 vàng vỏ thay 6600
64 vàng vỏ zin 99% 7000
phụ kiện zin máy +500k
______________________________
6 plus 16gb
16 xám kính vỏ xấu ==
16 xám vỏ thay 6800
16 xám vỏ zin 99% 7300
____
16 trắng kính vỏ xấu ==
16 trắng vỏ thay 7000
16 trắng vỏ zin 99% 7500
____
16 vàng kính vỏ xấu ==
16 vàng vỏ thay 7400
16 vàng vỏ zin 99% 7900
phụ kiện zin máy +500k
______________________________
6 plus 64gb
64 xám kính vỏ xấu ==
64 xám vỏ thay 7800
64 xám vỏ zin 99% 8300
____
64 trắng kính vỏ xấu ==
64 trắng vỏ thay 7900
64 trắng vỏ zin 99% 8400
____
64 vàng kính vỏ xấu ==
64 vàng vỏ thay 8300
64 vàng vỏ zin 99% 8800
new chưa acti +900k
phụ kiện zin máy +500k
______________________________
6 plus 128gb
128 xám kính vỏ xấu ==
128 xám vỏ thay 8300
____
128 trắng kính vỏ xấu ==
128 trắng vỏ thay 8300
128 trắng vỏ zin 99% 8700
____
128 vàng kính vỏ xấu ==
128 vàng vỏ thay 8700
new chưa acti +900k
phụ kiện zin máy +500k
______________________________
iphone 6s 16gb
16 xám kính vỏ xấu 6800
16 xám vỏ thay 7300
16 xám vỏ zin 99% 7700
____
16 trắng kính vỏ xấu 6900
16 trắng vỏ thay 7400
16 trắng vỏ zin 99% 7800
____
16 hồng kính vỏ xấu 7100
16 hồng vỏ thay 7600
16 hồng vỏ zin 99% 8000
____
16 vàng kính vỏ xấu 7200
16 vàng vỏ thay 7700
16 vàng vỏ zin 99% 8100
new chưa acti +900k
phụ kiện zin máy +500k
______________________________
iphone 6s 64gb
64 hồng kính vỏ xấu ==
64 hồng vỏ thay ==
64 hồng vỏ zin 99% ==
____
64 vàng kính vỏ xấu ==
64 vàng vỏ thay ==
64 vàng vỏ zin 99% ==
new chưa acti +900k
phụ kiện zin máy +500k
______________________________
6s plus 16gb
16 xám kính vỏ xấu 8000
16 xám vỏ thay 8600
16 xám vỏ zin 99% 9000
____
16 trắng kính vỏ xấu 8100
16 trắng vỏ thay 8700
16 trắng vỏ zin 99% 9100
____
16 hồng kính vỏ xấu 8500
16 hồng likenew 9100
16 hồng vỏ zin 99% 9500
____
16 vàng kính vỏ xấu 8600
16 vàng vỏ thay 9200
16 vàng vỏ zin 99% 9600
new chưa acti + 900k
phụ kiện zin máy +500k
______________________________
6s plus 64gb
64 xám kính vỏ xấu 10600
64 xám vỏ thay 11200
64 xám vỏ zin 99% 11700
____
64 hồng kính vỏ xấu 10900
64 hồng vỏ thay 11500
64 hồng vỏ zin 99% 12000
new chưa acti +1tr
phụ kien zin máy +500k
lưu ý > giá bán sỉ khách lẻ mua +300k iphone ipad cũ ko phụ kiện
______________________________
ipad ari wifi 4g
16 trắng 98% 5000
______________________________
ipad 4 wifi 4g
16 trắng 98% 3700
________________________________
không văn tay
6- 16g 5000,  64g 5600
6+ 16g 6100, 64g 7100
6s plus 16g ==
6s plus 64g ==
________________________________
lưu ý > giá bán sỉ khách lẻ mua +300k iphone ipad cũ ko phụ kiện
Thời Gian Bảo Hành
5s 6 6plus iPad cũ 10 ngày ,new acti 3 ngày
(nhận bảo hành sau 11h)
thứ 2 => thứ 7: 11h – 17h
___________________
Không Bảo Hành
Treo cáp | Ko imei | icloud văn tay | cảm ứng | màng hình
___________________
Tài Khoản : Cao ngọc thạch
Vcb 0251002735737 <=> Sacom 060128713436
đông Á 0110271712 <=> Agrib 6421205268440
___________________
đặt hàng qua tin nhắn
0901797909 bé hải <==> 01216070707 bé đẹp
iPhoneGiaSi.vn Không Có Chi Nhánh
chỉ có 14 kinh dương vương p13 Q6 boss 0943000999 hậu
iPhone 11 pro max giá sỉ rẻ nhất | iphone giá sỉ iphone 11 64g 256g 512g | iphone 11 pro 64g 256g 512g I iphone 11 pro max 64g 256g 512giphone giá sỉ iphone 11 64g 256g 512g | iphone 11 pro 64g 256g 512g I iphone 11 pro max 64g 256g 512g

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *