iphone gia si

0901797909 a hải @ khách tỉnh
01216070707 bé đẹp @ hcm
mua số lượng tiền tươi giảm 50k – 100k
F5 giá mới 19 >25 /07/2017
iphone new tbh chưa acti
6s16 xám trắng 7500
6s16 hồng new 7600
6s16 vàng. new 7900
___
6s32 xám trắng 9000
6s32 hồng new 9100
6s32 vàng. new 9400
___
6s+16 xám trắng 8800
6s+16 hồng new 9000
6s+16 vàng. new 9200
___
7-32 hồng new 11.5
7-32 trắng new 11.8
7-32 đen_  new 11.8
7-32 vàng  new 11.9
___
7-128 bóng new 13.6
7-128 hồng new 13.6
7-128 trắng new 13.7
7-128 đen_  new 13.7
7-128 vàng  new 13.8
7-128 đỏ new 15.3
___
7+32 hồng new 14.9
7+32 trắng new 15.0
7+32 đen_  new 15.0
7+32 vàng new  15.1
___
7+128 bóng new 16.8
7+128 hồng new 16.8
7+128 trắng new 16.9
7+128 đen_  new 16.9
7+ 128 vàng new 17.0
phụ kiện 6s, 6sp 450k
phụ kiện 7,7+ zin 800k
_________________________________
iphone đẹp zin 99%
5s16 trắng xám zin ==
5s16 vàng zin 99% ==
___
6s 98% -400
6s16 trắng xám zin 6300
6s16 hồng zin 99% 6450
6s16 vàng. zin 99% 6750
___
6sp 98% -400
6s+16 trắng xám zin 7900
6s+16 hồng zin 99% 8100
6s+16 vàng. zin 99% 8400
___
7-32 hồng zin 99% 11.0
7-32 trắng zin 99% 11.2
7-32 đen_  zin 99% 11.2
7-32 vàng. zin 99% 11.3
___
7+32 hồng 99% 14.2
7+32 trắng 99% 14.3
7+32 đen_ 99% 14.3
7+32 vàng 99% 14.4
___
7+128 bóng 99% 16.0
7+128 hồng 99% 16.0
7+128 trắng 99% 16.1
7+128 đen_ 99% 16.1
7+128 vàng 99% 16.2
phụ kiện 6s, 6sp 450k
phụ kiện 7,7+ zin 800k
_________________________________
iphone thay võ mới
bảo hành pin + 80k
5s16 trắng xám võ ==
5s16 vàng thay võ ==
___
6-16 trắng xám võ ==
6-16 vàng thay võ ==
___
6s16 trắng xám võ 5750
6s16 hồng thay võ 5900
6s16 vàng. thay võ 6200
___
6s+16 trắng xám võ 7400
6s+16 hồng thay võ 7600
6s+16 vàng. thay vỏ 7900
6s+64 vàng. thay vỏ 10.0
_________________________________
iphone kính xấu võ xấu
bảo hành pin + 80k
5s16 trắng đen ==
5s16 vàng 95% ==
___
6-16 trắng đen ==
6-16 vàng 95% ==
___
6s16 trắng xám 5350
6s16 hồng 95% 5500
6s16 vàng. 95% 5800
___
6s+16 trắng xám 6900
6s+16 hồng 95% 7100
6s+16 vàng. 95% 7400
_________________________________
iphone 6 plus hết
_________________________________
iphone lock màng hình lô
6s16 trắng xám 3950
6s16 hồng 95% 4150
6s16 vàng 95% 4350
__
6s+16 trắng xám 5000
6s+16 hồng 95% 5200
6s+16 vàng 95% 5400
_________________________________
iPad Pro 9.7 4G
32 xám 99% 10.9
_________________________________
ipad air 2 (4G)
16 đen_ likenew 6900
16 trắng likenew 7100
16 vàng likenew 7500
_________________________________
ipad Mini 4 (4G)
16 đen_ likenew 7400
16 trắng likenew 7600
16 vàng likenew 7900
_________________________________
ipad 4 (4G)
16 trắng 98% 3800
_________________________________
không văn tay 99%
6 – 16g  3600
6s 16g  4700 | 64g 6500
6s+16g 6200
_________________________________
cụm ko văn tay ko mh
6 – 16gb 2900
6s 16gb 4000 | 64g 5800
6sp 16g 4900
_________________________________
lưu ý > giá bán sỉ khách lẻ mua +300k iphone ipad cũ ko phụ kiện
Thời Gian Bảo Hành
5s 6 6plus iPad cũ 10 ngày ,new acti 3 ngày
(nhận bảo hành sau 11h)
thứ 2 => thứ 7: 11h – 17h
______________________________
Không Bảo Hành
Treo cáp | Ko imei | icloud | văn tay | cảm ứng | màn hình
______________________________
Tài Khoản Mới  Huỳnh Thanh Sang
Vcb 0251002736695
Scb   060151758218
đông Á 0110564850
Agri 6421205297744
ACBbank 239661619
______________________________
đặt hàng qua tin nhắn
0901797909 A hải gửi tỉnh
01216070707 bé đẹp cửa hàng
iPhoneGiaSi.vn Không Có Chi Nhánh
chỉ có 14 kinh dương vương p13 Q6
boss 0943000999 hậu