iPhone 11 pro max giá sỉ rẻ nhất | iphone giá sỉ iphone 11 64g 256g 512g | iphone 11 pro 64g 256g 512g I iphone 11 pro max 64g 256g 512giphone giá sỉ iphone 11 64g 256g 512g | iphone 11 pro 64g 256g 512g I iphone 11 pro max 64g 256g 512g

mua iphone giá sỉ ở đâu rẻ nhất www.iphonegiasi.vn . www.iphonegiasi.com iPhone giá sỉ rẻ nhất | iphone xs 64g 256g 512g | iphone Xs Max 2sim 64g 256g | iphone Xs Max 1 sim 64g 256g | iphone XR Max 1 sim – 2 sim 64g 128g 256g

iPhone 11 pro max giá sỉ rẻ nhất | iphone giá sỉ iphone 11 64g 256g 512g | iphone 11 pro 64g 256g 512g I iphone 11 pro max 64g 256g 512giphone giá sỉ iphone 11 64g 256g 512g | iphone 11 pro 64g 256g 512g I iphone 11 pro max 64g 256g 512g
a hải gửi tỉnh 0901797909
bé đẹp hcm 01216070707
số lượng tiền tươi giảm giá
F5 giá mới 17 > 19/09/2017
iphone 8
64g xám trắng vàng ==
256 xám trắng vàng ==
_____________________________
iphone 8 plus
64g xám trắng vàng ==
256 xám trắng vàng ==
_____________________________
iphone 6s tbh chưa acti
16 trắng đen 7100
16 hồng new 7200
16 vàng new 7400
____
32 trắng đen 8600
32 hồng new 8700
32 vàng new ===
_____________________________
6s plus tbh chưa acti
16 trắng đen 8500
16 hồng new 8700
16 vàng new 8900
lấy combo 1.1.1.1 =8500
pk 6s 6sp fullbox 450k
_____________________________
6s plus cpo active đủ 12t
16 trắng đen 8500
16 hồng new 8700
16 vàng new 8900
lấy combo 1.1.1.1 = 8500
pk 6s 6sp fullbox 450k
_____________________________
iphone 7 tbh chưa acti
32g đen_ new 10.9
32g trắng new 10.9
32g hồng new 10.9
32g vàng new 10.9
____________________________
7 plus tbh chưa acti
32g đen_ new 14.1
32g trắng new 14.1
32g hồng new 14.1
32g vàng new 14.1
____
128 bóng new 15.4
128 đen_ trắng new 15.6
128 hồng vàng new 15.6
7, 7+ pk fullbox zin 900k
____________________________
5s bảo hành pin +90k
ko màng hình -300k
16 trắng đen xấu 2400
16 vàng 95% xấu 2500
____
16 trắng xám tv 2700
16 vàng võ thay 2800
____________________________
ip6 bảo hành pin +90k
16 đen xấu 4450
16 vàng xấu 4550
16 trắng đen vỏ 4800
16 vàng thay vỏ 4900
____________________________
6s bảo hành pin +90k
16 trắng đen xấu 5250
16 hồng 95% xấu 5400
16 vàng 95% xấu 5550
____
16 trắng đen tv 5700
16 hồng thay võ 5850
16 vàng. thay võ 6000
____
16 trắng đen 5700
16 hồng 98% 5800
16 vàng 98% 6000
____
32 trắng đen 99% 7900
32 hồng zin 99% 8100
32 vàng zin 99% 8300
____________________________
6s plus bảo hành pin +90k
16 trắng đen 6800
16 hồng xấu 7000
16 vàng xấu 7200
____
16 trắng xám tv 7300
16 hồng thay võ 7500
16 vàng. thay vỏ 7700
____
98% -500
16 trắng đen 99% 7800
16 hồng zin 99% 8000
16 vàng zin 99% 8200
____________________________
6s plus bảo hành pin +90k
64 xám_ zin 99% 10.4
64 hồng zin 99% 10.6
64 vàng zin 99% 10.8
____________________________
iphone 7 32g
32 thay vỏ đỏ 9900
32 trắng zin 99% 10.1
32 hồng zin 99% 10.1
32 vàng zin 99% 10.1
32 đen_ zin 99% 10.1
_________________________
iphone 7 plus zin 99%
32 thay vỏ đỏ 12.8
32 trắng zin 99% 13.1
32 hồng zin 99% 13.1
32 vàng zin 99% 13.1
32 đen_ zin 99% 13.1
_________________________
iphone 7 plus 128g 98%
128 thay vỏ đỏ 14.5
128 trắng đen_ 14.5
128 hồng vàng 14.5
128 hồng 99% 15.0
____________________________
iphone 6 plus hết
____________________________
6s lock mh zin 98%
16g đen trắng hồng 4350
____________________________
6s lock có văn tay ko mh
16g đen trắng hồng 3750
____________________________
ipad air 2 (4G)
16 đen_ 99% 7100
16 trắng 99% 7200
16 vàng 99% 7400
____________________________
ipad air 1 (4G) 99%
32g đen 6400 – trắng 6600
____________________________
ipad Mini 3 (4G) 99%
16g vàng 99% 5850
____________________________
ipad Mini 2 (4G) 99%
16g trắng đen 4800
32g trắng đen 5600
____________________________
ipad Mini 1 (4G) 99%
16 đen 3400 – trắng 3500
32 đen 3600 – trắng 3700
64 đen 4000 – trắng 4100
____________________________
ipad 4 (4G)
16g trắng đen 98% 3700
16g trắng 99% 3900
____________________
ipad 1 (4G)
16g 1300 – 32g 1400
64g 1500
____________________________
cụm ko màng hình văn tay
5s 1500 6s 4000 6sp 4900
____________________________
máy lổi + màng lô
5s16 cập 900k x3
5s16 vàng hao pin : 1500
6-16 xám lỗi wifi-cảm biến : 2600
6P16 iCloud- Mh đứt nét : 1500
____
6sp16 Hồng lổi cam sau : 4900
6sp16 Xám kvt, hư cam trước : 4500
__________________________
lưu ý > giá bán sỉ khách lẻ mua +300k ko phụ kiện
Thời Gian Bảo Hành
5s 6s 7 iPad cũ 10 ngày ,new acti 3 ngày
(nhận bảo hành sau 11h) thứ 2 => thứ 7: 11h – 17h
____________________________
Không Bảo Hành
Treo cáp | Ko imei | icloud | văn tay | cảm ứng | màn hình
____________________________
Tài Khoản : Huỳnh Thanh Sang
Vcb 0251002736695
Scb 060151758218
đông Á 0110564850
Agri 6421205297744
ACBbank 239661619
____________________________
đặt hàng alo
0901797909 A hải gửi tỉnh
01216070707 bé đẹp hcm
iPhoneGiaSi.vn
chỉ có 14 kinh dương vương p13 Q6
boss 0943000999 hậu
iPhone 11 pro max giá sỉ rẻ nhất | iphone giá sỉ iphone 11 64g 256g 512g | iphone 11 pro 64g 256g 512g I iphone 11 pro max 64g 256g 512giphone giá sỉ iphone 11 64g 256g 512g | iphone 11 pro 64g 256g 512g I iphone 11 pro max 64g 256g 512g