iPhone 11 pro max giá sỉ rẻ nhất | iphone giá sỉ iphone 11 64g 256g 512g | iphone 11 pro 64g 256g 512g I iphone 11 pro max 64g 256g 512giphone giá sỉ iphone 11 64g 256g 512g | iphone 11 pro 64g 256g 512g I iphone 11 pro max 64g 256g 512g

Zenfone-asus giá sỉ – iphonegiasi – Asus-Zenfone 4 5 6 7 giá sỉ – Zenfonegiasi – iphone pad 1 2 3 4 5 – iphone giá sỉ 4 5 6

iPhone 11 pro max giá sỉ rẻ nhất | iphone giá sỉ iphone 11 64g 256g 512g | iphone 11 pro 64g 256g 512g I iphone 11 pro max 64g 256g 512giphone giá sỉ iphone 11 64g 256g 512g | iphone 11 pro 64g 256g 512g I iphone 11 pro max 64g 256g 512g
iphonegiasi | iphone gia si | iphone 3gs giá si | iphone 4 giá sỉ | iphone 4s giá sỉ | iphone 5 gia si | iphone 5s gia si | asus zenfone giá sỉ | blackberry giá sỉ | ipad giá sỉ
 
iphone giá sỉ | iphonegiasi.vn| Asus-Zenfone 4 5 6 7 8 – iphone giá sỉ – iphone 4 – iphone 4s – iphone 5 – iphone 5s – iphone 6 ipad mini 12345 air – zenfonegiasi
iphone giá sỉ | iphonegiasi.vn| Asus-Zenfone 4 5 6 7 8 – iphone giá sỉ – iphone 4 – iphone 4s – iphone 5 – iphone 5s – iphone 6 ipad mini 12345 air – zenfonegiasi
iphone giá sỉ | iphonegiasi.vn| Asus-Zenfone 4 5 6 7 8 – iphone giá sỉ – iphone 4 – iphone 4s – iphone 5 – iphone 5s – iphone 6 ipad mini 12345 air – zenfonegiasi
iphone giá sỉ | iphonegiasi.vn| Asus-Zenfone 4 5 6 7 8 – iphone giá sỉ – iphone 4 – iphone 4s – iphone 5 – iphone 5s – iphone 6 ipad mini 12345 air – zenfonegiasi
iphone giá sỉ | iphonegiasi.vn| Asus-Zenfone 4 5 6 7 8 – iphone giá sỉ – iphone 4 – iphone 4s – iphone 5 – iphone 5s – iphone 6 ipad mini 12345 air – zenfonegiasi
iphone giá sỉ | iphonegiasi.vn| Asus-Zenfone 4 5 6 7 8 – iphone giá sỉ – iphone 4 – iphone 4s – iphone 5 – iphone 5s – iphone 6 ipad mini 12345 air – zenfonegiasi
iphone giá sỉ | iphonegiasi.vn| Asus-Zenfone 4 5 6 7 8 – iphone giá sỉ – iphone 4 – iphone 4s – iphone 5 – iphone 5s – iphone 6 ipad mini 12345 air – zenfonegiasi
iphone giá sỉ | iphonegiasi.vn| Asus-Zenfone 4 5 6 7 8 – iphone giá sỉ – iphone 4 – iphone 4s – iphone 5 – iphone 5s – iphone 6 ipad mini 12345 air – zenfonegiasi
iphone giá sỉ | iphonegiasi.vn| Asus-Zenfone 4 5 6 7 8 – iphone giá sỉ – iphone 4 – iphone 4s – iphone 5 – iphone 5s – iphone 6 ipad mini 12345 air – zenfonegiasi
iphone giá sỉ | iphonegiasi.vn| Asus-Zenfone 4 5 6 7 8 – iphone giá sỉ – iphone 4 – iphone 4s – iphone 5 – iphone 5s – iphone 6 ipad mini 12345 air – zenfonegiasi
iphone giá sỉ | iphonegiasi.vn| Asus-Zenfone 4 5 6 7 8 – iphone giá sỉ – iphone 4 – iphone 4s – iphone 5 – iphone 5s – iphone 6 ipad mini 12345 air – zenfonegiasi
iphone giá sỉ | iphonegiasi.vn| Asus-Zenfone 4 5 6 7 8 – iphone giá sỉ – iphone 4 – iphone 4s – iphone 5 – iphone 5s – iphone 6 ipad mini 12345 air – zenfonegiasi
iphone giá sỉ | iphonegiasi.vn| Asus-Zenfone 4 5 6 7 8 – iphone giá sỉ – iphone 4 – iphone 4s – iphone 5 – iphone 5s – iphone 6 ipad mini 12345 air – zenfonegiasi
iphone giá sỉ | iphonegiasi.vn| Asus-Zenfone 4 5 6 7 8 – iphone giá sỉ – iphone 4 – iphone 4s – iphone 5 – iphone 5s – iphone 6 ipad mini 12345 air – zenfonegiasi
 
iphonegiasi | apple gia si | zenfone giá sỉ | iphone 4 | iphone 4s | iphone 5 | iphone 5s | iphone 6 | ipad 1 2 3 4 mini giá sỉ
giá máy cũ 15/8/2014
0943000999 a hậu
yahoo: iphonegiasi | iphoneshop0943000999
lúc nào nghe dt ko được gửi lại tin nhắn qua dt
(14 kinh dương vương p13 Q6 hcm gần hãng xe toyota)
thứ 2 > thứ 7 làm việc 9 sáng 7 tối
chủ nhật 9 sáng 5 chiều
*lưu ý không bán lẻ*
iphone giá sỉ bán buôn cho cửa hàng
asus zenfone giá sỉ
a501 ram 1g HDD 8gb 2t95
a500 ram 2g HDD 16g 3t55
a600 ram 2g HDD 16g 4t75
=====
*lưu ý không bán lẻ*
iphone 4 cũ Q tế
iphone 4 đen 95% | 8g 3t3 | 16g 3t5 | 32g 3t7
iphone 4 đen 99% | 8g 3t4 | 16g 3t6 | 32g 3t8
=====
iphone 4 trắng 95% | 8g 3t4 | 16g 3t7 | 32g 3t9
iphone 4 trắng 99% | 8g 3t5 | 16g 3t8 |
32g 4t0
=====

iphone 4 Q tế nấu new
iphone 4 đen_ 100% | 16g 3t75 | 32g 3t95
iphone 4 trắng 100% | 16g 3t95 | 32g 4t15
(fullbox +150k)
iphone 4 chỉ bán mua số lượng 2 máy
**********
iphone 4s cũ Q tế (trắng
+100k)
iphone 4s 95% | 16g 5t0 | 32g 5t3
| 64g 5t5
iphone 4s 99% | 16g 5t1 | 32g 5t4 | 64g 5t6
=====

iphone 4s Q tế nấu mới (trắng +100k)
iphone 4s 100% | 16g 5t25 | 32g 5t55 | 64g 5t75
(
fullbox +150k)
=====
iphone 5 cũ Q tế
iphone 5 đen 95% | 16g 6t9 | 32g 7t2 | 64g 7t4
iphone 5 đen 99% | 16g 7t1 | 32g 7t4 | 64g 7t6
=====
iphone 5 trắng 95% | 16g 7t5 | 32g 7t8 | 64g 8t0
iphone 5 trắng 99% | 16g 7t7 | 32g 8t0 | 64g 8t2
=====
iphone 5 Q tế new active rồi
iphone 5 đen_ new | 16g 7t4 | 32g 7t7 | 64g 7t9
iphone 5 trắng new | 16g 8t0 | 32g 8t3 | 64g 8t5
=====
iphone 5 Q tế new active full 12 tháng
iphone 5 new 16g | đen 8t0 | trắng 8t4
(fullbox +300k)
=====
iphone 5s Q tế cũ 99%
iphone 5s 16g | vàng 11t7 | trắng 11t3 | đen 10t9
=====
iphone 5s Q tế new active rồi fullbox
iphone 5s 16g | vàng 16g 13t4 | đen trắng 13t1
=====
iphone 5s Q tế new chưa active
iphone 5s new | 16g 14t1 | 32g 16t5
(vàng trắng đen)
=====
*ipad (1 2 3 4 mini air) cũ*
ipad 4 wifi 4g 99% | 16g 8t1| 32g 8t5
=====
ipad 3 wifi 4g 99% | 16g 6t9 | 32g 7t2 | 64g 7t4
=====
ipad 2 wifi  3g 99% | 16g 5t8 |32g 6t0 | 64g 6t2
=====
ipad 1 wifi  3g 99% | 16g 2t6 | 32g 2t7 | 64g 2t8
=====
ipad 1 wifi  3g 92% | 16g 2t3 | 32g 2t4 | 64g 2t5
*ipad (1 2 3 4 mini air) zin mới 100% còn ralanty*
ipad 4 wifi new | 16g 8t1| 32g 8t5
=====
ipad mini 1 wifi new | 16g 5t6 | 32g 5t9 | 64g 6t2
=====
ipad mini 2 wifi new | 16g 7t0 |32g 7t4 | 64g 7t9
(fullbox +400k)
=====
*ipad (4 – air – mini 1) new active rồi funbox*
ipad 4 wifi  4g new | 16g 8t9 | 32g 9t3 | 64g 9t7
=====
ipad mini 1 wifi 4g new | 16g 7t3 | 32g 7t7 | 64g 8t1
=====
ipad mini 2 wifi 4g new | 16g 8t9 | 32g 9t3 | 64g 9t7
=====
ipad air new chưa active
ipad Air 16 wifi 4G 12t9

*lưu ý không bán lẻ*
***********
bảo hành
iphone 4 4s 15 ngày | iphone 5 5s + máy mới 7 ngày
trả máy bảo hành sao 1h nhận
không bảo hành

  treo cáp – ko imei – màng hình – icloub
thông tin đặt hàng qua tin nhắn
tên Người gửi hàng
số lượng hàng | tiền gửi tài khoản | gửi hàng về đâu
phí gừi hàng 50k
Vietcombank 0251006666666 | Đông Á 0103001204
Sacombank 060211111111 | Agribank 1700206017671 | Nguyễn Thanh Hậu
(14 kinh dương vương p13 Q6 hcm gần hãng xe toyota)
iPhone 11 pro max giá sỉ rẻ nhất | iphone giá sỉ iphone 11 64g 256g 512g | iphone 11 pro 64g 256g 512g I iphone 11 pro max 64g 256g 512giphone giá sỉ iphone 11 64g 256g 512g | iphone 11 pro 64g 256g 512g I iphone 11 pro max 64g 256g 512g