iphone gia si mua o dau, iphone giá sỉ mua ở đâu, ở đâu bán iphone giá sỉ

0901797909 a hải khách tỉnh
01216070707 bé đẹp hcm
mua số lượng xx
sms ép giá 100k 150k 200k
F5 giá mới 10/4 = >15/4/2017
iphone 7
7- 32g 98% 11.5
7- 32g đen_ trắng 99% 12.1
7- 32g vàng hồng 99% 12.1
7+32g đen_ trắng 99% 15.3
7+32g vàng hồng 99% 15.3
____________________________
New TBH chưa acti
được bảo hành chính hãng
6s16g xám_ new 8050
6s16g trắng new 8050
6s16g hồng new 8250
6s16g vàng new 8500
___
6sp16 xám_ new 9250
6sp16 hồng new 9450
6sp16 vàng new 9700
combo 20c giãm 150k
hộp phụ kiện zin +500k
____________________________
New TBH chưa acti
được bảo hành chính hãng
7- 32 đen_ trắng 12900
7- 32 vàng hồng 12900
7+ 32 đen_ trắng ==
7+ 32 vàng hồng ==
____________________________
5s 16g bảo hành pin +80k
ko vân tay -400k
16 kxvx 2400
16 kính đẹp 2550
16 xám trắng 98% 2700
16 xám trắng võ thay 2850
___
16 kxvx 2500
16 kính đẹp 2650
16 vàng 98% 2800
16 vàng võ thay 2950
____________________________
5s 32g bảo hành pin +80k
32 kvxv 2850
32 kính đep 3000
32 xám trắng 98% 3150
32 xám trắng vỏ thay 3350
32 xám trắng zin 99% 3400
____
32 kvxv 2950
32 kính đep 3100
32 vàng 98% 3250
32 vàng vỏ thay 3450
32 vàng zin 99% 3500
____________________________
iphone 6 cụm
6- 16g kvt + hư mh 3200
6+16g kvt + ko mh 3750
6+64g kvt + ko mh 4750
____________________________
iphone 6 bảo hành pin +80k
ko lấy màn hình 450k
16 xám_ kxvx 4200
16 trắng kxvx 4200
16 vàng kxvx 4400
____
16 xám_ vỏ thay 4700
16 trắng vỏ thay 4700
16 vàng vỏ thay 4900
____
98% = võ thay
16 xám_ vỏ zin 99% 5000
16 trắng vỏ zin 99% 5000
16 vàng vỏ zin 99% 5200
phụ kiện zin máy +400k
____________________________
iphone 6 plus hết
____________________________
iphone 6s 16g
16 xám_ kxvx 5800
16 trắng kxvx 5800
16 hồng kxvx 5900
16 vàng kxvx 6100
____
16 xám_ vỏ thay 6400
16 trắng vỏ thay 6400
16 hồng vỏ thay 6500
16 vàng vỏ thay 6700
____
16 xám_ vỏ zin 99% 6800
16 trắng vỏ zin 99% 6800
16 hồng vỏ zin 99% 6900
16 vàng vỏ zin 99% 7100
phụ kiện zin máy +500k
____________________________
iphone 6s 64g
64 xám_ vỏ thay ==
64 trắng vỏ thay ==
64 hồng vỏ thay ==
64 vàng vỏ thay ==
phụ kiện zin máy +500k
____________________________
6s plus 16g
16 xám_ kxvx 7600
16 trắng kxvx 7600
16 hồng kxvx 7750
16 vàng kxvx 7900
____
16 xám_ vỏ thay 8100
16 trắng vỏ thay 8100
16 hồng vỏ thay 8250
16 vàng vỏ thay 8400
____
16 xám_ vỏ zin 99% 8500
16 trắng vỏ zin 99% 8500
16 hồng vỏ zin 99% 8650
16 vàng vỏ zin 99% 8800
phụ kiện zin máy +500k
____________________________
6s plus 64g thứ 7 có hàng
64g đen kxvx ==
64g hồng kxvx ==
64g vàng kxvx ==
____
64g đen_ vỏ thay ==
64g hồng vỏ thay ==
64g vàng vỏ thay ==
____
64g đen_ vỏ zin 99% ==
64g hồng vỏ zin 99% ==
64g vàng vỏ zin 99% ==
phụ kiện zin máy +500k
____________________________
ipad Pro 9.7 (4G)
32g đen_  99% 11.2
32g trắng 99% 11.2
32g vàng 99% 11.8
32g hồng 99% 11.8
_________________
ipad air 2 (4G)
16g đen_  likenew 7400
16g trắng likenew 7600
16g vàng. likenew 7900
_____
64g đen_  likenew 9100
64g trắng likenew 9300
64g vàng. likenew 9600
_____
128g đen_ likenew 10.2
128g trắng likenew 10.2
____________________________
ipad 4 (4G)
16g trắng 99% 4400
____________________________
iphone 6 cụm
6- 16g kvt + hư mh 3200
6+16g kvt + ko  mh 3750
6+64g kvt + ko  mh 4750
____________________________
không văn tay 98%
6-  16gb 4000
6s 16gb 5500, 64g 7800
6sp 16g 6900
_____________________________
lưu ý > giá bán sỉ khách lẻ mua +300k iphone ipad cũ ko phụ kiện
Thời Gian Bảo Hành
5s 6 6plus iPad cũ 10 ngày ,new acti 3 ngày
(nhận bảo hành sau 11h)
thứ 2 => thứ 7: 11h – 17h
______________________________
Không Bảo Hành
Treo cáp | Ko imei | icloud | văn tay | cảm ứng | màn hình
______________________________
Tài Khoản : Cao ngọc thạch
Vcb 0251002735737 <=> Sacom 060128713436
đông Á 0110271712 <=> Agriba 6421205268440
______________________________
đặt hàng qua tin nhắn
mua số lượng
gọi ép giá 100k-150k-200k
0901797909 A hải gửi tỉnh
01216070707 bé đẹp cửa hàng
iPhoneGiaSi.vn Không Có Chi Nhánh
chỉ có 14 kinh dương vương p13 Q6
boss 0943000999 hậu