iphone 12 mini | iphone 12 mini | iphone 12 mini | iphone 12 mini | iphone 12 mini | iphone 12 mini |

www.iphonegiasi.vn @ iphonegiasi.com
0796070707 (Diễm) 0943000999 (Vũ)
apple chính hãng giá sỉ

iphone 11 VN
64g đỏ new 15.800
64g tím new 15.800
64g đen new 15.800
64g trắng new 15.800
64g vàng new 15.800
64g xanh new 16.000
_________

128g đỏ new 17.300
128g tím new 17.300
128g đen new 17.300
128g trắng new 17.300
128g vàng new 17.300
128g xanh new 17.300
____________________________
12 mini VN
64g đỏ new 18.500
64g đen new 18.500
64g navy new 18.500
64g trắng new 18.500
64g xanh new 18.600
____________________________

iphone 12 VN
64g đỏ new 21.200
64g đen new 21.200
64g navy new 21.300
64g trắng new 21.300
64g xanh new 21.500
_________
128g đỏ new 22.500
128g đen new 22.500
128g navy new 22.500
128g trắng new 22.600
128g xanh new 22.800
____________________________
iphone 12 pro
128g đen new ==
128g trắng new ==

128g xanh new ==
128g vàng new ==
_________
256g đen new ==
256g trắng new ==

256g xanh new ==
256g vàng new ==
_________
512g đen new ==
512g trắng new ==

512g xanh new ==
512g vàng new ==
____________________________
iphone 12 promax VN
128g đen new ==
128g trắng new ==
128g xanh new ==
128g vàng new ==
_________
256g đen new ==
256g trắng new ==
256g xanh new ==
256g vàng new ==
_________
512g đen new ==
512g trắng new ==
512g xanh new ==
512g vàng new ==
____________________________

watch S3 new gps
38m đen new ==
38m trắng new ==
42m đen new ==
42m trắng new ==
42m trắng new ==
____________________________
watch SE new gps VN

40m đen new 7000

40m vàng new 7000
40m trắng new 7000
________
44m đen new 7800
44m vàng new 7800
44m trắng new 7800
_____________________________
watch S6 new gps VN
40m đỏ new 9.600
40m đen new 9.600
40m vàng new 9.600

40m xanh new 9.600
40m trắng new 9.600
_______
44m đỏ new 10.400
44m đen new 10.400
44m vàng new 10.400
44m xanh new 10.400
44m trắng new 10.400
____________________________
ipad 8 VN
đen new ==
vàng new ==
trắng new ==
________
đen new ==
vàng new ==
trắng new ==
____________________________
imac VN
đỏ new ==
đen new ==
vàng new ==
xanh new ==
trắng new ==
____________________________
macbook VN
đen new ==
vàng new ==
xanh new ==
trắng new ==
____________________________
watch SE new gps VN
đen new ==
vàng new ==
trắng new ==
________
đen new ==
vàng new ==
trắng new ==
____________________________
phu kien sạc cáp watch
cóc 20w new 499k sl alo
vàng new ==
xanh new ==
trắng new ==
_______
đỏ new ==
đen new ==
vàng new ==
xanh new ==
trắng new ==

lưu ý : giá sỉ lẻ mua +400k
phân phối apple chính hãng vietnam giá sỉ
giá đã có vat
https://t.me/joinchat/AAAAAE1NMhp-YsMASU0dQg
____________________________
Nguyễn Thị Vân
vcb 0251007777777
scb 060799999999 acb 818868888888

____________________________

0796070707 (Diễm) 0943000999 (Vũ)
14 Kinh Dương Vương, P.13, Q.6

www.iphonegiasi.vn @ iphonegiasi.com