iphone 11 64g 256g 512g | iphone 11 pro 64g 256g 512g I iphone 11 pro max 64g 256g 512g

www.iphonegiasi.vn
www.iphonegiasi.com
0796070707 (diễm) F5 giá mới 20-21/9

iphone 11 pro max
64g xanh ==
64g đen vàng trắng ==
256 xanh ==
256 đen vàng trắng ==
512 xanh ==
512 đen vàng trắng ==

____________________________
iphone 11 pro
64g xanh ==
64g đen vàng trắng ==
256 xanh ==
256 đen vàng trắng ==
512 xanh ==
512 đen vàng trắng ==

____________________________

iphone 11
64g xanh ==
64g đen vàng trắng ==
256 xanh ==
256 đen vàng trắng ==
512 xanh ==
512 đen vàng trắng ==
____________________________
7-32G zin đẹp 99%
98% -150k. 95% -500k
32 Hồng   4.350
32 đen trắng vàng 4.400
____________________________
8plus zin đep 99% 
98%  -400k  95% -1000k
64g đen_ 99%  10.200
64g trắng 99% 10.500
64g vàng 99%  10.900
64g đỏ _  99%  11.000
____________________________
iphone x64 cũ zin 99%
64g đen_ nhở  95% 12.0

64g trắng nhở 95% 13.3
64g trắng 98% 13.600
64g trắng 99% 14.0
00
____________________________
iphone x 256 cũ zin 99%
256 đen_ nhở  95% 12.8
256 trắng nhở 95% 14.5
256 trắng 98% 15.100
256 trắng 99% 15.500
______________________________
iphone XS cũ zin 99%
Hàng LL còn bảo hành
98% -500k. 95% -1000k

64g vàng 99% 16.900

256 gold_99% 18.500
_______________________________

Xs Max 1Sim cũ 99%
64g đen_ 99% 19.300

64g trắng 99% 19.700
64g vàng 99%  20.500
______________________
Xs Max 1Sim cũ 99%
98% -1tr
256 đen_ 99% 21.600
256 trắng 99% 21.900
256 vàng 99% 22.700

_______________________________
Máy cũ thanh lý
Cụm x256 đen full 8.000
X64 trắng full-mh liệt 11.500
x64 trắng face id 10.500
M256 trắng wifi yếu 17.700
M256 đen full-mh liệt 15.500

____________________________
lưu ý ; lẻ mua +300k
Màn hình bảo hành 3 ngày mất imei ko bảo hành
tháo tem ko bảo hành mh face
máy cũ bảo hành 7 ngày
máy new chỉ bao acti

____________________________
Tk Nguyễn Thị Vân
Vcb 0251007777777 | Scb 060799999999

____________________________
đặt hàng vui lòng gọi
0796070707 (bé diễm)
14 kinh dương vương p13 Q6

iphonegiasi.vn hotline 0943000999 mrs hậu
https://www.facebook.com/bossiphonegiasi
www.iphonegiasi.vn @ www.iphonegiasi.com
www.iphonegiasi.net.vn @ www.iphonegiasi.com.vn