iphone 12 mini pro max 64g 128g 256g giá sỉ re nhất hcm | iphone 12 mini pro max 64g 128g 256g giá sỉ re nhất hcm |iphone 12 mini pro max 64g 128g 256g giá sỉ re nhất hcm |


www.iphonegiasi.vn @ iphonegiasi.com
apple chính hãng giá sỉ vietnam
0943000999 Vũ
0769789789 Việt
0796070707 Diễm

12 Mini 64G Đỏ new chính hãng vietnam 18.500.000
12 Mini 64G Đen new chính hãng vietnam 18.500.000
12 Mini 64G Blue new chính hãng vietnam 18.500.000
12 Mini 64G Trắng new chính hãng vietnam 18.500.000
12 Mini 64G Mint new chính hãng vietnam 18.500.000
12-64G Đỏ new chính hãng vietnam 21.200.000
12-64G Đen new chính hãng vietnam 21.200.000
12-64G Blue new chính hãng vietnam 21.300.000
12-64G Trắng new chính hãng vietnam 21.500.000
12-64G xanh
new chính hãng vietnam 21.500.000
12-128G Đỏ new chính hãng vietnam 22.500.000
12-128G Đen new chính hãng vietnam 22.500.000
12-128G Blue new chính hãng vietnam 22.500.000
12-128G Trắng new chính hãng vietnam 22.800.000
12-128G xanh
new chính hãng vietnam 22.800.000
12 Pro 128G Đen new chính hãng vietnam 0.000.000
12 Pro 128G Trắng new chính hãng vietnam 0.000.000
12 Pro 128G Xanh new chính hãng vietnam 0.000.000
12 Pro 128G Vàng new chính hãng vietnam 0.000.000
12 Pro 256G Đen new chính hãng vietnam 0.000.000
12 Pro 256G Trắng new chính hãng vietnam 0.000.000
12 Pro 256G Xanh new chính hãng vietnam 0.000.000
12 Pro 256G Vàng new chính hãng vietnam 0.000.000
12 Pro 512G Đen new chính hãng vietnam 0.000.000
12 Pro 512G Trắng new chính hãng vietnam 0.000.000
12 Pro 512G Xanh new chính hãng vietnam 0.000.000
12 Pro 512G Vàng new chính hãng vietnam 0.000.000
12 PM 128G Đen new chính hãng vietnam 0.000.000
12 PM 128G Trắng new chính hãng vietnam 0.000.000
12 PM 128G Xanh new
chính hãng vietnam 0.000.000
12 PM 128G Vàng new chính hãng vietnam 0.000.000
12 PM 256G Đen new chính hãng vietnam 0.000.000
12 PM 256G Trắng new chính hãng vietnam 0.000.000
12 PM 256G Xanh new chính hãng vietnam 0.000.000
12 PM 256G Vàng new chính hãng vietnam 0.000.000
12 PM 512G Đen new chính hãng vietnam 0.000.000
12 PM 512G Trắng new chính hãng vietnam 0.000.000
12 PM 512G Xanh new chính hãng vietnam 0.000.000
12 PM 512G Vàng new chính hãng vietnam 0.000.000

Mini Apple M1 2020 – 256GB MGNR3SA chính hãng vietnam 17.450.000
Mini Apple M1 2020 – 512GB
MGNT3SA chính hãng vietnam 22.240.000

Apple M1-13″ 2020 – 256GB Đen MGN63SA chính hãng vietnam 24.920.000
Apple M1-13″ 2020 – 256GB Trắng MGN93SA chính hãng vietnam 24.920.000
Apple M1-13″ 2020 – 256GB Vàng MGND3SA chính hãng vietnam 24.920.000
Apple M1-13″ 2020 – 512GB Đen MGN73SA chính hãng vietnam 30.900.000
Apple M1-13″ 2020 – 512GB Trắng MGNA3SA chính hãng vietnam 30.900.000
Apple M1-13″ 2020 – 512GB Vàng MGNE3SA chính hãng vietnam 30.900.000

Apple M1-13″ 2020 – 256GB Đen MYD82SA chính hãng vietnam 31.900.000
Apple M1-13″ 2020 – 256GB Trắng MYDA2SA chính hãng vietnam 31.900.000
Apple M1-13″ 2020 – 256GB Vàng === === ===
Apple M1-13″ 2020 – 512GB Đen MYD92SA chính hãng vietnam 36.690.000
Apple M1-13″ 2020 – 512GB Trắng MYDC2SA chính hãng vietnam 36.690.000
Apple M1-13″ 2020 – 512GB Vàng === === ===

 

S6-40m Đỏ new chính hãng vietnam 9.600.000
S6-40m Đen new chính hãng vietnam 9.600.000
S6-40m Vàng new chính hãng vietnam 9.600.000
S6-40m Xanh
new
chính hãng vietnam 9.600.000
S6-40m Trắng
new chính hãng vietnam 9.600.000
S6-44m Đỏ new chính hãng vietnam 10.400.000
S6-44m Đen new chính hãng vietnam 10.400.000
S6-44m Vàng new chính hãng vietnam 10.400.000
S6-44m Xanh
new chính hãng vietnam 10.400.000
S6-44m Trắng
new chính hãng vietnam 10.400.000
SE-40m Đen new chính hãng vietnam 7.000.000
SE-40m Vàng new chính hãng vietnam 7.000.000
SE-40m Trắng
new chính hãng vietnam 7.000.000
SE-44m Đen new chính hãng vietnam 7.800.000
SE-44m Vàng new chính hãng vietnam 7.800.000
SE-44m Trắng
new chính hãng vietnam 7.800.000
Cóc Sạc 20W
new
chính hãng vietnam 499.000
Tai Nghe Airpods 2
new
chính hãng vietnam 3.300.000
Tai Nghe Airpods Pro
new
chính hãng vietnam 5.000.000
Tai Nghe Đầu 3.5
new
chính hãng vietnam 499.000
Tai Nghe Đầu Lightning
new
chính hãng vietnam 499.000
Cáp Type C (1m)
new
chính hãng vietnam 499.000
Jack Chuyển Type C > Đầu 3.5
new
chính hãng vietnam 299.000
Jack Chuyển Type C > Lightning
new
chính hãng vietnam 499.000
Cáp Lightning (0.5m)
new
chính hãng vietnam 499.000
Cáp Lightning (2m)
new
chính hãng vietnam 750.000
Chuyển Lightning > VGA
new
chính hãng vietnam 1.450.000
Chuyển Lightning > Digital AV
new
chính hãng vietnam 1.450.000
Chuyển Lightning > Micro USB
new
chính hãng vietnam 499.000
Cáp iPhone 4/4S
new
chính hãng vietnam 499.000
iPhone Leather Wallet With Magsafe – California Poppy
new
chính hãng vietnam 1.550.000
iPhone Leather Wallet With Magsafe – Baltic Blue
new
chính hãng vietnam 1.550.000
iPhone Leather Wallet With Magsafe – Saddle Brown
new
chính hãng vietnam 1.550.000
iPhone Leather Wallet With Magsafe – Black new
chính hãng vietnam 1.550.000

Lưu Ý : giá sỉ lẻ mua +400k
apple chính hãng vietnam giá sỉ
giá đã có vat

____________________________
Nguyễn Thị Vân
scb 0607.99999999
acb 8188.68888888
vcb 025100.7777777
____________________________
Nguyễn Thanh Hậu
scb 0606.88888888
acb 9980.12345678
vcb 025100.6666666
tcb 1903043.7128097
___________________________
0943000999 Vũ
0769789789 Việt
0796070707 Diễm

www.iphonegiasi.vn @ iphonegiasi.com
apple chính hãng giá sỉ
14 Kinh Dương Vương, P.13, Q.6