Tag Archives: iphone 7 plus giá sỉ hcm

iphone 7 plus giá sỉ hcm

0901797909 a hải khách tỉnh
01216070707 bé đẹp hcm
mua số lượng xx
giãm 100k 150k 200k
F5 giá mới 4 > 9/6/2017
iphone 7 99%
7- 32 hồng đen 11.35
7- 32 vàng trắng đỏ 11.35
____
7+32 hồng đen 14.550
7+32 vàng trắng đỏ 14.550
____________________________
6s 6sp New chưa acti
còn bh chính hãng vn
6s16 xám trắng 7700
6s16 hồng new 7900
6s16 vàng new 8100
____
6s+16 xám trắng 8800
6s+16 hồng new 9000
6s+16 vàng new 9200
____
6s+64 xám. new 11.4
6s+64 vàng new 11.7
phụ kiện 450k
____________________________
iphone 7, 7 + chưa acti
còn bh chính hãng vn
7-32 hồng new 11.7
7-32 vàng đen trắg 12.1
7-128 đen 14.1
____
7+32 hồng new 15.1
7+32 vàng đen trắg 15.1
phụ kiện zin 800k
____________________________
iPad Pro 9.7 4G chưa acti
tbh bh chính hãng vn
32 đen new 12.1
32 vàng hồng new 12.4
phụ kiện zin +450
____________________________
5s 16 bảo hành pin +80k
16 kvt 1900
16 kxvx 2300
16 đen trắn vỏ thay 2650
16 vàng vỏ thay ==
____________________________
iphone 6 cụm
6- 16g kvt 3200
6+16g kvt 3400
6+64g kvt 4400
____
6s16g kvt 4300
6s+16 kvt 4900
____________________________
ip6 bảo hành pin +80k
16 xám_ kxvx 4100
16 trắng kxvx 4100
16 vàng kxvx 4300
____
16 xám_ vỏ thay 4600
16 trắng vỏ thay 4600
16 vàng vỏ thay 4800
phụ kiện zin máy +450k
____________________________
iphone 6 plus hết
____________________________
iphone 6s ko mh -700k
16 xám_ kxvx 5400
16 trắng kxvx 5400
16 hồng kxvx 5600
16 vàng kxvx 5700
____
16 xám_ vỏ thay 5900
16 trắng vỏ thay 5900
16 hồng vỏ thay 6100
16 vàng vỏ thay 6200
____
16 xám_ zin 99% 6450
16 trắng zin 99% 6450
16 hồng zin 99% 6650
16 vàng zin 99% 6750
phụ kiện zin máy +450k
____________________________
iphone 6s 32 ko mh -700k
32 xám_ zin 99% ==
32 trắng zin 99% ==
32 hồng zin 99% ==
32 vàng zin 99% ==
phụ kiện zin máy +450k
____________________________
6s plus 16 ko mh -1t5
16 xám_ kxvx 7100
16 trắng kxvx 7100
16 hồng kxvx 7300
16 vàng kxvx 7400
____
16 xám_ vỏ thay 7600
16 trắng vỏ thay 7600
16 hồng vỏ thay 7800
16 vàng vỏ thay 7900
____
16 xám_ zin 99% 8200
16 trắng zin 99% 8200
16 hồng zin 99% 8400
16 vàng zin 99% 8500
phụ kiện zin máy +450k
____________________________
6s plus 64 ko mh -1t5
64 đen_ kxvx 9600
64 vàng kxvx 9800
____
64 đen_ vỏ thay 10.1
64 vàng vỏ thay 10.3
phụ kiện zin máy +450k
____________________________
iPad Pro 9.7 4G
32 đen_99% 11.2
____________________________
ipad air 2 (4G)
16 đen_ likenew 7400
16 trắng likenew 7600
16 vàng likenew 7900
____________________________
ipad Mini 4 (4G)
16 đen_ likenew 7600
16 trắng likenew 7800
16 vàng likenew 8100
____________________________
ipad Mini 2 (4G)
16 đen_ likenew 4900
16 trắng likenew 5100
32 trắng likenew 5700
_____________________________
ipad 4 (4G) 99%
16 trắng likenew 4400
32 đen_  likenew 4800
32 trắng likenew 5000
____________________________
không văn tay 99%
6-  16gb 3800
6s 16gb 5000
6s 64gb 6800
6sp 16g 6500
____________________________
iphone 6 cụm
5s16g kvt 1600
6- 16g kvt 3100
6+16g kvt 3400
6+64g kvt 4400
____
6s16g kvt 4200
6s64g kvt 5900
6s+16 kvt 4900
_____________________________
lưu ý > giá bán sỉ khách lẻ mua +300k iphone ipad cũ ko phụ kiện
Thời Gian Bảo Hành
5s 6 6plus iPad cũ 10 ngày ,new acti 3 ngày
(nhận bảo hành sau 11h)
thứ 2 => thứ 7: 11h – 17h
______________________________
Không Bảo Hành
Treo cáp | Ko imei | icloud | văn tay | cảm ứng | màn hình
______________________________
Tài Khoản : Cao ngọc thạch
Vcb 0251002735737 <=> Sacom 060128713436
đông Á 0110271712 <=> Agriba 6421205268440
______________________________
đặt hàng qua tin nhắn
mua số lượng
gọi ép giá 100k-150k-200k
0901797909 A hải gửi tỉnh
01216070707 bé đẹp cửa hàng
iPhoneGiaSi.vn Không Có Chi Nhánh
chỉ có 14 kinh dương vương p13 Q6
boss 0943000999 hậu