Zenfone-asus giá sỉ – iphonegiasi – Asus-Zenfone 4 5 6 7 giá sỉ – Zenfonegiasi – iphone pad 1 2 3 4 5 – iphone giá sỉ 4 5 6

iphonegiasi | iphone gia si | iphone 3gs giá si | iphone 4 giá sỉ | iphone 4s giá sỉ | iphone 5 gia si | iphone 5s gia si | asus zenfone giá sỉ | blackberry giá sỉ | ipad giá sỉ
 
iphone giá sỉ | iphonegiasi.vn| Asus-Zenfone 4 5 6 7 8 – iphone giá sỉ – iphone 4 – iphone 4s – iphone 5 – iphone 5s – iphone 6 ipad mini 12345 air – zenfonegiasi
iphone giá sỉ | iphonegiasi.vn| Asus-Zenfone 4 5 6 7 8 – iphone giá sỉ – iphone 4 – iphone 4s – iphone 5 – iphone 5s – iphone 6 ipad mini 12345 air – zenfonegiasi
iphone giá sỉ | iphonegiasi.vn| Asus-Zenfone 4 5 6 7 8 – iphone giá sỉ – iphone 4 – iphone 4s – iphone 5 – iphone 5s – iphone 6 ipad mini 12345 air – zenfonegiasi
iphone giá sỉ | iphonegiasi.vn| Asus-Zenfone 4 5 6 7 8 – iphone giá sỉ – iphone 4 – iphone 4s – iphone 5 – iphone 5s – iphone 6 ipad mini 12345 air – zenfonegiasi
iphone giá sỉ | iphonegiasi.vn| Asus-Zenfone 4 5 6 7 8 – iphone giá sỉ – iphone 4 – iphone 4s – iphone 5 – iphone 5s – iphone 6 ipad mini 12345 air – zenfonegiasi
iphone giá sỉ | iphonegiasi.vn| Asus-Zenfone 4 5 6 7 8 – iphone giá sỉ – iphone 4 – iphone 4s – iphone 5 – iphone 5s – iphone 6 ipad mini 12345 air – zenfonegiasi
iphone giá sỉ | iphonegiasi.vn| Asus-Zenfone 4 5 6 7 8 – iphone giá sỉ – iphone 4 – iphone 4s – iphone 5 – iphone 5s – iphone 6 ipad mini 12345 air – zenfonegiasi
iphone giá sỉ | iphonegiasi.vn| Asus-Zenfone 4 5 6 7 8 – iphone giá sỉ – iphone 4 – iphone 4s – iphone 5 – iphone 5s – iphone 6 ipad mini 12345 air – zenfonegiasi
iphone giá sỉ | iphonegiasi.vn| Asus-Zenfone 4 5 6 7 8 – iphone giá sỉ – iphone 4 – iphone 4s – iphone 5 – iphone 5s – iphone 6 ipad mini 12345 air – zenfonegiasi
iphone giá sỉ | iphonegiasi.vn| Asus-Zenfone 4 5 6 7 8 – iphone giá sỉ – iphone 4 – iphone 4s – iphone 5 – iphone 5s – iphone 6 ipad mini 12345 air – zenfonegiasi
iphone giá sỉ | iphonegiasi.vn| Asus-Zenfone 4 5 6 7 8 – iphone giá sỉ – iphone 4 – iphone 4s – iphone 5 – iphone 5s – iphone 6 ipad mini 12345 air – zenfonegiasi
iphone giá sỉ | iphonegiasi.vn| Asus-Zenfone 4 5 6 7 8 – iphone giá sỉ – iphone 4 – iphone 4s – iphone 5 – iphone 5s – iphone 6 ipad mini 12345 air – zenfonegiasi
iphone giá sỉ | iphonegiasi.vn| Asus-Zenfone 4 5 6 7 8 – iphone giá sỉ – iphone 4 – iphone 4s – iphone 5 – iphone 5s – iphone 6 ipad mini 12345 air – zenfonegiasi
iphone giá sỉ | iphonegiasi.vn| Asus-Zenfone 4 5 6 7 8 – iphone giá sỉ – iphone 4 – iphone 4s – iphone 5 – iphone 5s – iphone 6 ipad mini 12345 air – zenfonegiasi
 
iphonegiasi | apple gia si | zenfone giá sỉ | iphone 4 | iphone 4s | iphone 5 | iphone 5s | iphone 6 | ipad 1 2 3 4 mini giá sỉ
giá máy cũ 15/8/2014
0943000999 a hậu
yahoo: iphonegiasi | iphoneshop0943000999
lúc nào nghe dt ko được gửi lại tin nhắn qua dt
(14 kinh dương vương p13 Q6 hcm gần hãng xe toyota)
thứ 2 > thứ 7 làm việc 9 sáng 7 tối
chủ nhật 9 sáng 5 chiều
*lưu ý không bán lẻ*
iphone giá sỉ bán buôn cho cửa hàng
asus zenfone giá sỉ
a501 ram 1g HDD 8gb 2t95
a500 ram 2g HDD 16g 3t55
a600 ram 2g HDD 16g 4t75
=====
*lưu ý không bán lẻ*
iphone 4 cũ Q tế
iphone 4 đen 95% | 8g 3t3 | 16g 3t5 | 32g 3t7
iphone 4 đen 99% | 8g 3t4 | 16g 3t6 | 32g 3t8
=====
iphone 4 trắng 95% | 8g 3t4 | 16g 3t7 | 32g 3t9
iphone 4 trắng 99% | 8g 3t5 | 16g 3t8 |
32g 4t0
=====

iphone 4 Q tế nấu new
iphone 4 đen_ 100% | 16g 3t75 | 32g 3t95
iphone 4 trắng 100% | 16g 3t95 | 32g 4t15
(fullbox +150k)
iphone 4 chỉ bán mua số lượng 2 máy
**********
iphone 4s cũ Q tế (trắng
+100k)
iphone 4s 95% | 16g 5t0 | 32g 5t3
| 64g 5t5
iphone 4s 99% | 16g 5t1 | 32g 5t4 | 64g 5t6
=====

iphone 4s Q tế nấu mới (trắng +100k)
iphone 4s 100% | 16g 5t25 | 32g 5t55 | 64g 5t75
(
fullbox +150k)
=====
iphone 5 cũ Q tế
iphone 5 đen 95% | 16g 6t9 | 32g 7t2 | 64g 7t4
iphone 5 đen 99% | 16g 7t1 | 32g 7t4 | 64g 7t6
=====
iphone 5 trắng 95% | 16g 7t5 | 32g 7t8 | 64g 8t0
iphone 5 trắng 99% | 16g 7t7 | 32g 8t0 | 64g 8t2
=====
iphone 5 Q tế new active rồi
iphone 5 đen_ new | 16g 7t4 | 32g 7t7 | 64g 7t9
iphone 5 trắng new | 16g 8t0 | 32g 8t3 | 64g 8t5
=====
iphone 5 Q tế new active full 12 tháng
iphone 5 new 16g | đen 8t0 | trắng 8t4
(fullbox +300k)
=====
iphone 5s Q tế cũ 99%
iphone 5s 16g | vàng 11t7 | trắng 11t3 | đen 10t9
=====
iphone 5s Q tế new active rồi fullbox
iphone 5s 16g | vàng 16g 13t4 | đen trắng 13t1
=====
iphone 5s Q tế new chưa active
iphone 5s new | 16g 14t1 | 32g 16t5
(vàng trắng đen)
=====
*ipad (1 2 3 4 mini air) cũ*
ipad 4 wifi 4g 99% | 16g 8t1| 32g 8t5
=====
ipad 3 wifi 4g 99% | 16g 6t9 | 32g 7t2 | 64g 7t4
=====
ipad 2 wifi  3g 99% | 16g 5t8 |32g 6t0 | 64g 6t2
=====
ipad 1 wifi  3g 99% | 16g 2t6 | 32g 2t7 | 64g 2t8
=====
ipad 1 wifi  3g 92% | 16g 2t3 | 32g 2t4 | 64g 2t5
*ipad (1 2 3 4 mini air) zin mới 100% còn ralanty*
ipad 4 wifi new | 16g 8t1| 32g 8t5
=====
ipad mini 1 wifi new | 16g 5t6 | 32g 5t9 | 64g 6t2
=====
ipad mini 2 wifi new | 16g 7t0 |32g 7t4 | 64g 7t9
(fullbox +400k)
=====
*ipad (4 – air – mini 1) new active rồi funbox*
ipad 4 wifi  4g new | 16g 8t9 | 32g 9t3 | 64g 9t7
=====
ipad mini 1 wifi 4g new | 16g 7t3 | 32g 7t7 | 64g 8t1
=====
ipad mini 2 wifi 4g new | 16g 8t9 | 32g 9t3 | 64g 9t7
=====
ipad air new chưa active
ipad Air 16 wifi 4G 12t9

*lưu ý không bán lẻ*
***********
bảo hành
iphone 4 4s 15 ngày | iphone 5 5s + máy mới 7 ngày
trả máy bảo hành sao 1h nhận
không bảo hành

  treo cáp – ko imei – màng hình – icloub
thông tin đặt hàng qua tin nhắn
tên Người gửi hàng
số lượng hàng | tiền gửi tài khoản | gửi hàng về đâu
phí gừi hàng 50k
Vietcombank 0251006666666 | Đông Á 0103001204
Sacombank 060211111111 | Agribank 1700206017671 | Nguyễn Thanh Hậu
(14 kinh dương vương p13 Q6 hcm gần hãng xe toyota)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *